Ekstrakt boronicë e kuqe – M.G MIRTILLO.R ( Vaccinium Vitis )

Sindromat intestinale, kolibaciloza, koliti spastik dhe diarre

Cystitis, prostatitis, adenoma prostate, fibroid i mitrës.

Vaccinium Vitis
50 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.440

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Koliti – Ekstrakti i sythave të boronicës së kuqe

Sindromat intestinale, kolibaciloza, koliti spastik dhe diarre, meteorizmi intestinal, stimulues i dukurive imune, cystitis, cistopyelitis, uretritis, prostatitis, adenoma prostate, fibroid i mitrës.
Vaccinum vitis është ilaçi specifik për të gjitha çrregullimet që prekin zorrën e trashë. Në rast të dysbiozës dhe meteorizmit të zorrëve, Vaccinium vitis Idaea është e dobishme pasi përmirëson cilësinë e florës simbiotike të mukozës së zorrëve.
Ka një aktivitet polivalent që mund të shfrytëzohet edhe për shkak të veprimit të tij retikulo-histiocitik, këtu është aftësia e tij për të stimuluar fenomene imune.
Për kolitin jepet me 20-30 pika pas ngrënies Përdorimi: 30 pika 3 herë në ditë.

Për shkak të aktivitetit të tij dezinfektues në nivelet e traktit urinar dhe intestinal (është në gjendje të neutralizojë kulturat e kolibacileve dhe bacileve të Eberth-it) indikohet në trajtimin e cistitit recidiv dhe kolibacilozës. Në fakt, duket se ndihmon në eliminimin ose në çdo rast uljen e niveleve të acidit urik, ure dhe kolesterolit.

Mënyra e përdorimit
60 pika 2 ose 3 herë në ditë larg vakteve në pak ujë të barabartë me një dozë ditore prej 3 ml ekstrakt të sythave, që korrespondon me 0,06 g sytha ose filiza ose rrënjë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Shenim:
Mbajeni mundësisht larg fëmijëve nën moshen tre vjeç. Mos e tejkaloni dozën e rekomanduar ditore. Suplementet nuk synojnë të zëvendësojne një dietë të larmishme dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Ruajeni në një vend të freskët dhe të thatë larg burimeve të nxehtësisë. Ekstrakt alkoolik i vlefshëm për përdorim të ndryshëm për prodhimin e pijeve.

.

.

Indicazioni : Sindromi intestinali, colibacillosi, coliti sia spastiche che diarroiche, meteorismo intestinale, stimolante dei fenomeni immunitari, cistite, cistopielite, uretriti, prostatite, adenoma prostatico, fibroma e fibroma uterino .
Vaccinum vitis è il rimedio specifico di tutti i disturbi che interessano il colon. In caso di disbiosi intestinale e meteorismo Vaccinium vitis Idaea è utile in quanto migliora la qualità della flora simbionte della mucosa intestinale.

Osservazioni : Provoca la caduta del titolo delle agglutine. Possiede un’attività polivalente che può essere sfruttata anche in virtù della sua azione reticolo-istiocitaria, ecco svelata la sua capacità di stimolare i fenomeni immunitari. Per le coliti viene dato in virtù di 20-30 gocce dopo i pasti. Uso : 30 gocce 3 volte al dì .

Per l’attività disinfettante a livello dell’apparato urinario e intestinale (è in grado di neutralizzare colture di colibacilli e bacilli di Eberth) è indicato nel trattamento delle cistiti recidivanti e nelle colibacillosi. Sembrerebbe infatti che esso contribuisca a eliminare o comunque a diminuire i livelli di acido urico, urea e colesterolo.

Koliti – Referenca NAGE25

Vaccinium Vitis

error: Content is protected !!