COPRINUS COMATUS (Sasakure) DIABETI

  VEPRIMI HIPOGLIKEMIK – DIABETI

  • Përmban vitamina C, D, E dhe vitamina B
  • Kalcium, Hekur, Bakër dhe Zink; 20 aminoacide
  • Diabeti i tipit I dhe i tipit II
  • Kapsllëk dhe infeksione të zorrëve
  • 60 kapsula 

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 3.550

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

COPRINUS: VEPRIM HIPOGLIKEMIK – DIABETI

Coprinus është një kërpudha e shijshme nga pikëpamja e kuzhinës, por përdorimi i saj është përshkruar edhe në mjekësinë tradicionale kineze pasi ka veti që nxisin tretjen.

Përmban vitamina C, D, E dhe vitamina të grupit B (veçanërisht Niacinë), minerale nga të cilat Vanadium dhe Kalium në sasi të lartë, por edhe Kalcium, Hekur, Bakër dhe Zink; 20 aminoacide duke përfshirë të gjitha elementet thelbësore dhe një përmbajtje të lartë proteinash.

Nga pikëpamja medicinale, është një kërpudhë hipoglikemike që është shumë e dobishme në diabetin e tipit I dhe tipit II.
Kjo veçori shtohet nga përmbajtja e lartë e Vanadiumit, një mineral me efekt antidiabetik, një veprim i balancuar nga përmbajtja e lartë e hekurit që do të thotë se nuk ka efekte anësore të dukshme.

Dobia e tij është përshkruar edhe në trajtimin e kapsllëkut dhe infeksioneve të zorrëve.

Vetitë e Coprinus comatus
Është kërpudha më e rëndësishme me efekt antidiabetik; është i pasur me vitamina dhe minerale, përmban aminoacide esenciale dhe një përqindje të lartë të proteinave. Përmban vanadium, një mineral që ka një efekt të qartë hipoglikemik. Për më tepër, coprinus arrin të kelojë këtë mineral i cili është një aktivizues i qelizave betapankreasit. Përmban gjithashtu sasi të larta kaliumi, por edhe kalcium, hekur, bakër dhe zink.
Coprinus comatus rregullon çlirimin e insulinës, duke rritur ndjeshmërinë e saj periferike dhe njëkohësisht duke moduluar sistemin imunitar. Siç e thamë, veprimi i tij shpjegohet me pasurinë e vanadiumit, insulin-mimetik nëpërmjet një mekanizmi frenues të tirozinës kinazës ndërqelizore. E gjithë kjo pa kundërindikacionet serioze që ka administrimi i vanadiumit në nivel metalik.Coprinus është në gjendje të rregullojë peristaltikën e zorrëve dhe për këtë arsye është i dobishëm në rast të hemorroideve.

Kur të përdorni Coprinus.
Indikacionet kryesore të tij janë për: hipergliceminë, hemorroidet dhe kapsllëkun. Nxit tretjen dhe është antikancerogjen. Mund të jetë i dobishëm si në diabetin e tipit I ashtu edhe në diabetin e tipit II, në fakt vepron si një agjent hipoglikemik i vërtetë oral, pa asnjë lloj efekti anësor.

TENORI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Componenti

per dose massima giornaliera

(2 capsule da 718 mg)

Coprinus comatus plv. 1200 mg
di cui polisaccaridi 420 mg

Mënyra e përdorimit
Merrni një deri në dy kapsula në ditë, sipas nevojës.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAF02

.

.

AZIONE IPOGLICEMIZZANTE – DIABETE

Il Coprinus è un fungo delizioso dal punto di vista culinario ma il suo utilizzo è stato descritto anche nella medicina tradizionale cinese in quanto ha proprietà che favoriscono la digestione.

Contiene vitamine C,D,E e vitamine del gruppo B (soprattutto Niacina), minerali di cui Vanadio e Potassio in elevate quantità, ma anche CalcioFerroRame Zinco; 20 aminoacidi tra cui tutti gli essenziali e un elevato contenuto in proteine.

Dal punto di vista medicinale è un fungo dall’azione ipoglicemizzante che risulta molto utile nel diabete di tipo I e di tipo II. Questa caratteristica è potenziata dal suo elevato contenuto in Vanadio, minerale con effetto antidiabetico, azione bilanciata dall’elevato contenuto di Ferro che fa si che non si evidenzi alcun effetto collaterale.

Le proprietà del Coprinus comatus
E’ il più importante fungo con effetto antidiabetico; è ricco di vitamine e minerali, contiene gli amminoacidi essenziali ed un’elevata percentuale di proteine. Contiene il vanadio, minerale che ha un chiaro effetto ipoglicemizzante. Inoltre, il coprinus riesce a chelare questo minerale che è un attivatore delle cellule beta del pancreas. Contiene anche potassio in elevate quantità, ma anche calcio, ferro, rame e zinco.Il Coprinus comatus regola il rilascio dell’insulina, aumentandone la sensibilità periferica e modulando contestualmente il sistema immunitario. Come abbiamo detto la sua azione si spiega con la ricchezza di vanadio, insulino-mimetica attraverso un meccanismo di inibizione di tirosin-chinasi intracellulare. Tutto ciò senza le gravi controindicazioni che ha la somministrazione del vanadio a livello metallico.Il Coprinus è in grado di regolarizzare la peristalsi intestinale ed è dunque utile in caso di emorroidi.

Quando usare il Coprinus.
Le sue indicazioni maggiori sono per: iperglicemia, emorroidi e stipsi. Favorisce la digestione, ed è un antitumorale. Può essere utile sia nel diabete di tipo I che nel diabete di tipo II, agisce infatti come vero e proprio ipoglicemizzante orale, senza nessun tipo di effetto collaterale.

(DIABETI)

La sua utilità è stata descritta anche nel trattamento di stipsi e delle infezioni intestinali.

 

Koprinus (Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.) Pluhur sporofore * tit. 50% në polisaharide dhe min. 15% në β- (1,3-1,6) -glukane, kapsulë vegjetale në hidroksipropilmetilcelulozë. * Përbërës nga bujqësia organike

error: Content is protected !!