GABA 1000 mg ( Acidi Gama-Aminobutirik )

HUMOR – Ndihmon në reduktimin e ankthit, stresit dhe tensionit.
GJUM – Përmirëson cilësinë e gjumit dhe promovon gjumë më të thellë.
KUJTES – Ndihmon në përmirësimin e përqendrimit dhe kujtesës.
DHIMBJE – Ndihmon në reduktimin e dhimbjeve kronike.

60 kapsula nga 647 mg

L 2.000

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

GABA, ose acidi gama-aminobutirik, eshte nje neurotransmetues frenues qe luan nje rol themelor ne rregullimin e sistemit nervor qendror (CNS).

HUMOR – Ndihmon në reduktimin e ankthit, stresit dhe tensionit.
GJUM – Përmirëson cilësinë e gjumit dhe promovon gjumë më të thellë.
KUJTES – Ndihmon në përmirësimin e përqendrimit dhe kujtesës.
DHIMBJE – Ndihmon në reduktimin e dhimbjeve kronike.

EKSTRAKT GABA NGA FARA E misrit (ZEA MAYS L.)

Cili është neurotransmetuesi GABA?
Acidi γ-aminobutirik është një molekulë endogjene e përftuar nga de-karbosilimi i acidit glutamik, i cili vepron si ndërmjetësi kryesor frenues në nivelin e sistemit nervor qendror të gjitarëve. Veprimi i tij i balancuar me homologun e tij ngacmues përbën funksionimin korrekt të neuroneve dhe rrjedhimisht të sistemit nervor në tërësinë e tij, me efekte që padyshim manifestohen edhe në nivelin e rregullimit të tonit muskulor. Duke pasur parasysh këto role, receptorët GABA duket të jenë objektiva idealë për klasa të shumta të barnave që veprojnë në sistemin nervor qendror.

GABA, acidi gama-aminobutirik, është një substancë e sekretuar natyrshëm nga korteksi ynë cerebral, roli i së cilës është të zvogëlojë tensionin emocional dhe të kufizojë rritjen e stresit drejt zonave eksitotomotore të trurit. Ankthi, stresi, episodet e depresionit ose pagjumësia mund të shkaktohen nga një deficit në nivelin e receptorit GABA.
Marrja e një suplementit Naturetica GABA ndihmon në rivendosjen e ekuilibrit dhe zbutjen e këtyre problemeve. Për më tepër, është vërtetuar shkencërisht se GABA mund të ndihmojë në rritjen e prodhimit natyral të hormonit të rritjes.

A ke ditur se…
Sinteza e GABA, si shumë neurotransmetues të tjerë, ndikohet nga disponueshmëria e lëndëve ushqyese të ndryshme. Përveç aminoacideve që përdoren si substrat, edhe vitaminat B, vit. C, kolinë dhe zink.

Paralajmërimet
Për gratë shtatzëna, fëmijët ose personat që marrin medikamente për hipertensionin, rekomandohet të konsultohen me mjekun e tyre.

Mënyra e përdorimit
Rekomandojmë marrjen e 1 ose 2 kapsulave në ditë, mundësisht në mbrëmje.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

TENORI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Componenti per dose giornaliera

(2 capsula da 647 mg)

GABA 1000 mg
 NA43

.

.

.

UMORE – Aiuta a ridurre l’ansia, lo stress e la tensione.
SONNO – Migliora la qualità del sonno e favorisce un sonno più profondo.
MENTE – Aiuta a migliorare la concentrazione e la memoria.
DOLORE – Aiuta a ridurre il dolore cronico.

Il GABA, o acido gamma-amminobutirrico, è un neurotrasmettitore inibitorio che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del sistema nervoso centrale (SNC).

Cos’è il neurotrasmettitore GABA
L’ acido γ-amminobutirrico è una molecola endogena ottenuta dalla de-carbosilazione dell’acido glutammico che a livello del sistema nervoso centrale dei mammiferi esercita il ruolo di principale mediatore inibitorio. Una sua equilibrata azione con la controparte eccitatoria, rende ragione di una corretta funzionalità neuronale e di conseguenza del sistema nervoso nella sua interezza, con effetti che ovviamente si manifestano anche a livello della regolazione del tono muscolare. Considerati questi ruoli i recettori per il GABA si mostrano target ideali per numerose classi di farmaci agenti sul sistema nervoso centrale.

Il GABA (acido gamma-aminobutirrico) è una sostanza secreta naturalmente dalla nostra corteccia cerebrale, il cui ruolo è quello di ridurre la tensione emotiva e limitare l’aumento dello stress verso le aree eccitomotorie del cervello. Ansia, stress, episodi di depressione o insonnia, possono essere causati da un deficit a livello di recettori GABA. L’assunzione di un integratore contenente GABA aiuta a ripristinarne l’equilibrio e ad attenuare questi problemi. Inoltre, è stato dimostrato scientificamente che il GABA può contribuire ad aumentare la produzione naturale dell’ormone della crescita.

Lo sapevi che…
La sintesi di GABA, come di molti altri neurotrasmettitori, è influenzata dalla disponibilità di vari nutrienti. Oltre agli amminoacidi usati come substrato, anche di vitamine del gruppo B, vit. C, colina e zinco.

Avvertenze
Non avendo a disposizione alcuno studio sugli effetti sulla gestante, sul feto e sui bambini, questi integratori andrebbero aboliti dalle donne in gravidanza e dagli infanti.

Per la possibile influenza del GABA sul meccanismo di regolazione della pressione sanguigna, gli integratori specifici potrebbero interferire con la terapia farmacologica anti-ipertensiva.

Anche i soggetti con più di 65 anni dovrebbero prestare attenzione, a causa della possibile maggior suscettibilità agli effetti collaterali.

Il modo d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 capsule al giorno, preferibilmente la sera.

GABA (acidi gama-aminobutirik); agjentë mbulues (lëvozhga e kapsulës): hidroksipropil metilcelulozë, çamçakëz gellan; Agjent kundër ngjitjes: kripërat e magnezit të acideve yndyrore

error: Content is protected !!