Gjembaci gomarit – E.i Cardo Mariano

 • Nxit funksionin e mëlçisë
 • Eliminon papastertite dhe toksinat
 • Veprim antioksidant
 • Anti-inflamator
 • Nxit rigjenerimin e indeve të mëlçisë
 • Antifibrotike

50 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.440

Produkt i disponueshem

 • Përshkrimi dhe përdorimi
 • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

Gjembaci gomarit

 • Nxit funksionin e mëlçisë
 • Pastrim: ndihmon në eliminimin e mbetjeve dhe toksinave
 • Veprim antioksidant
 • Antiinflamator
 • Nxit rigjenerimin e indeve të mëlçisë
 • Antifibrotike

Tretësirë ​​hidroalkoolike e Gjembaci gomarit, një bimë mjekësore që mbështet funksionin e mëlçisë dhe kryen një veprim antioksidant, duke favorizuar pastrimin e organizmit.
Është i dobishëm për ata subjekte që kanë ekspozim të zgjatur ndaj substancave hepatotoksike dhe nefrotoksike, të cilët për këtë arsye kanë nevojë për pastrim të thellë dhe mbrojtje të qëndrueshme që ndihmon mëlçinë të eliminojë toksinat.
Është gjithashtu një nga bimët më të përdorura për të mbështetur mëlçinë e prekur nga dështimi epatik dhe sëmundjet si cirroza, hepatiti dhe steatoza. Falë përbërjeve të hidhura që përmban, është gjithashtu një tretes i shkëlqyer.

Parimet aktive:
Flavolignans: silymarin
Flavonoidet
Sterolet, taninet, aminet, tokoferolet

Mënyra e përdorimit
Fëmijët: 10-15 pika për çdo 10 kg peshë.
Të rriturit: Nëse jemi në fazë akute 50 pika 3 herë në ditë;
Nëse është një trajtim afatgjatë ose parandalues, mjaftojnë 30 pika 2 ose 3 herë në ditë.
Të moshuarit: të moshuarit kanë nevojë për doza më të ulëta, ndonjëherë të përgjysmuara.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Rekomandojmë marrjen e njëpasnjëshme të të paktën 2 paketimeve të produktit, e barabartë me rreth 1 muaj marrje.
Më pas mund të vazhdoni edhe për dy muaj të tjerë (gjithsej 3 muaj), pas së cilës rekomandohen të paktën 15 ditë ndërprerje përpara se të filloni një cikël tjetër.

Nëse dëshironi të zvogëloni përmbajtjen e alkoolit, e dobishme për shembull për fëmijët, mund ta shpërndani produktin në ujë të nxehtë dhe të prisni disa minuta përpara se ta merrni.

NATM42 – NATM042

.

.

 • Favorisce la funzionalità epatica
 • Detergente: aiuta ad eliminare scorie e tossine
 • Azione antiossidante
 • Antinfiammatorio
 • Promuove la rigenerazione del tessuto epatico
 • Antifibrotico

Soluzione idroalcolica di cardo mariano, pianta officinale che sostiene la funzionalità epatica e svolge un’azione antiossidante, favorendo la depurazione dell’organismo.
È utile per quei soggetti che hanno una prolungata esposizione a sostanze epatotossiche e nefrotossiche, che necessitano quindi di una pulizia profonda e di una protezione duratura che aiuti il ​​fegato ad eliminare le tossine.
È anche una delle erbe più comunemente utilizzate per sostenere il fegato affetto da insufficienza epatica e malattie come cirrosi, epatite e steatosi. Grazie ai composti amari che contiene, è anche un ottimo digestivo.

Principi attivi:
Flavolignani: silimarina
Flavonoidi
Steroli, tannini, ammine, tocoferoli

Metodo di utilizzo
Assumere 60 gocce, 2 volte al giorno (120 gocce in totale), sciolte in poca acqua, preferibilmente dopo i pasti.

Si consiglia un’assunzione consecutiva di almeno 2 confezioni del prodotto, pari a circa 1 mese di assunzione.

È quindi possibile continuare per altri due mesi (totale di 3 mesi), dopodiché si consiglia una pausa minima di 15 giorni prima di iniziare un altro ciclo.

Se si vuole ridurre la gradazione alcolica, utile ad esempio per i bambini o per chi non vuole bere molto alcol, si può sciogliere il prodotto in acqua calda e attendere qualche minuto prima di assumerlo.

Silybum marianum (macerata in alcool di origine vegetale e acqua purificata per un tempo minimo di 21 giorni).

error: Content is protected !!