M.g Sequoia – Sekuja ( Sequoiadendron giganteum)

  • Veprimi i tij ushtrohet veçanërisht në nivelin e prostatës ( prostata)
  • Në hipertrofinë dhe adenomën e prostatës
  • Përmirëson disponimin dhe rikthen forcën tek të moshuarit

50 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

 

L 1.440

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Sekuja – Ekstrakti i sythave

Indikacionet:
Hipertrofia kronike e prostatës, adenoma fillestare e prostatës, fibroidet dhe miofibromat e mitrës, andropauza, menopauza, çrregullimet trofike dhe psikike të plakjes, osteoporoza senile.

Vetitë e ekstraktit të sythave Sequoia duket se përfaqësojnë një qasje terapeutike të vlefshme në fazat fillestare të hipertrofisë beninje të prostatës (BPH-faza e parë dhe e dytë) pasi, megjithëse nuk redukton hipertrofinë, rezulton të jetë efektive në kompleksin e simptomave. Ky ekstrakt i sythave përfaqëson një ilaç efektiv për prostatitin, jo aq akut sa kronik dhe, mbi të gjitha, mund të konsiderohet si ilaç për prostatën e moshuar dhe adenomatoze. Për problemin e prostatës shikoni edhe suplementin tonë specifik.

Prostata
Për sa i përket adenomës, ajo do të ngadalësojë zhvillimin e saj dhe në veçanti dukuritë inflamatore që vijnë nga hipertrofia e gjëndrave, duke vepruar në mënyrë të favorshme në nivelin e çrregullimeve funksionale karakteristike të kësaj patologjie, si dizuria (vështirësi, parregullsi dhe dhimbje gjatë urinim) dhe shpeshtësia e shpeshtë) që përmirësohen me shpejtësi.

Vëzhgime:
Veprimi i tij ushtrohet veçanërisht në nivelin e prostatës. Ribes nig shoqërohet me hipertrofinë dhe adenomën e prostatës. (50 pika dy herë në ditë për një muaj), kjo për shkak se rrush pa fara ushtron një veprim antiinflamator (si kortikoz) duke stimuluar kthimin në normalitet të gjëndrës.
Fibroidet ne miter përshkruhet në doza nga 50 deri në 100 pika në ditë për cikle 40 ditore. Ilaçi i sindromave të ndryshme funksionale neuroseksuale.
Përmirëson disponimin dhe rikthen forcën tek të moshuarit (Përdorimi: 30 pika 3 herë në ditë).

Mënyra e përdorimit – Sekuja
Fëmijët: 10-15 pika për çdo 10 kg peshë.
Të rriturit: Nëse jemi në fazë akute 50 pika 3 herë në ditë;
Nëse është një trajtim afatgjatë ose parandalues, mjaftojnë 30 pika 2 ose 3 herë në ditë.
Të moshuarit: të moshuarit kanë nevojë për doza më të ulëta, ndonjëherë të përgjysmuara.
Nëse është e mundur larg vakteve

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

.

Indicazioni : Ipertrofia prostatica cronica, adenoma prostatico iniziale, fibromi e miofibromi uterini, andropausamenopausa, disturbi trofici e psichici della senescenza, osteoporosi senile.Osservazioni : La sua azione si esercita particolarmente a livello della prostata. Nell’ipertrofia e nell’adenoma prostatico si associa il Ribes nig. (50 gocce 2 volte al dì per la durata di un mese),ciò perché il Ribes esercita un’azione antinfiammatoria (cortico-simile) stimolando il ritorno alla norma della ghiandola.
Nei fibromi dell’utero è prescritta in dosi da 50 a 100 gocce al dì per cicli di 40 giorni. Rimedio di varie sindromi funzionali neurosessuali.
E’ un eccellente antisenescente dell’uomo attempato. Agisce fortemente sul piano geriatrico e provoca nell’anziano una sensazione d’euforia ed anche un riacquisto di forze, tanto sul piano fisico che morale.

Le proprieta del gemmoderivato di Sequoia sembrano rappresentare un valido approccio terapeutico nelle fasi iniziali dell’Ipertrofia prostatica benigna (IPB-primo e secondo stadio) in quanto, pur non riducendo l’ipertrofia, si dimostra efficace sul complesso sintomatologico. Questo gemmoderivato rappresenta un efficace rimedio delle prostatiti, non tanto acute quanto croniche, e, soprattutto, può essere considerato il rimedio della prostata senescente ed adenomatosa. Per il problema prostatico guarda anche il nostro integratore specifico.
Prostata
Per quanto riguarda l’adenoma ne rallenterà lo sviluppo ed in particolare i fenomeni infiammatori conseguenti all’ipertrofia ghiandolare, agendo favorevolmente a livello dei disturbi funzionali caratteristici di tale patologia, quali disuria (difficoltà, irregolarità e dolore durante la minzione) e pollachiuria (minzione frequente) che migliorano rapidamente.
Uso : 30 gocce 3 volte al dì.

Sekuja – Referenca NAGE45

Sequoiadendron giganteum

error: Content is protected !!