D-MANNOSIO PLUS – INFEKSION I TRAKTIT URINAR

  • Infeksionet e traktit urinar, cistiti
  • I dobishëm për parandalimin e infeksioneve dhe përsëritjeve
  • Ai frenon bakteret (sidomos Escherichia Coli) dhe nuk i lejon të zënë rrënjë në muret e traktit urinar.
  • 20 tableta  

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 2.350

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

I DOBISHËM PËR INFEKSION URINAR (CISTITI)
I DOBISHËM SI PARANDALIM I RELAPSES TË MUNDSHME

D-Mannose Plus është një ndihmës i vlefshëm në parandalimin dhe luftimin e infeksioneve të traktit urinar (UTI) si cistiti, sepse përmban dy agjentë kryesorë kundër ngjitjes, D-manozën dhe Boronikën, të kombinuar me vitaminën C.

D-Mannoza është një sheqer i thjeshtë që ndërhyn në ngjitjen e bakterit fimbriate të tipit E. Coli, duke penguar në mënyrë konkurruese transplantimin e tij në qelizat uroepiteliale; kjo molekulë lidhet me bakteret, i zhvendos ato nga vendet e tyre të lidhjes, duke i sjellë në rrjedhën e urinës ku më pas shkatërrohen nga mekanizmat fiziologjikë të mbrojtjes.

Mekanizmi i veprimit të D-manozës bashkohet me veprimin e proantocianideve (PAC) të boronicës së kuqe, të cilat nga ana tjetër bllokojnë ngjitjen e E. Coli P-fimbriati duke u lidhur me mbetjet galaktozide në sipërfaqen e qelizave uroepiteliale. .

Një aspekt pozitiv i këtij produkti përfaqësohet nga doza e lartë e D-manozës (2500 mg); kjo zgjedhje rrjedh nga prova shkencore që nënvizojnë se si ky sheqer vepron me një mekanizëm të varur nga doza dhe për rrjedhojë sasia e futur është e tillë që garanton një veprim efektiv dhe të shpejtë.

INFEKSION URINAR

TENORI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Componenti

per dose giornaliera 

(4 compresse da 1,1 g)

D-Mannosio 2500 mg
Mirtillo rosso frutti e.s. 432 mg
di cui proantocianidine 108 mg
Vitamina C 320 mg (400% NRV)

Mënyra e përdorimit
2 tableta 2 herë në ditë, mundësisht të merren midis vakteve të shoqëruara me shumë ujë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NA09

.

.

  • UTILE NEL TRATTAMENTO DELLE INFENZIONI DELLE VIE URINARIE (CISTITI)
  • UTILE COME PREVENZIONE DI EVENTUALI RECIDIVE

D-Mannosio Plus è un valido aiuto nel prevenire e contrastare le infezioni del tratto urinario (UTIs) come la cistite, perché racchiude in sé due principali agenti anti-adesione, il D-mannosio e il Mirtillo Rosso, uniti alla VItamina C.

Il D-Mannosio è uno zucchero semplice che interferisce con l’adesione del batterio E. Coli fimbriato di tipo , inibendone competitivamente l’attecchimento alle cellule uroepiteliali; questa molecola si lega ai batteri, li spiazza dai loro siti di legame portandoli nel flusso urinario dove successivamente vengono distrutti dai meccanismi di difesa fisiologici.

Il meccanismo d’azione del D-mannosio si unisce all’azione delle proantocianide (PACs) del mirtillo rosso che, invece, bloccano l’adesione di E. Coli P-fimbriati legandosi ai residui galattosidici sulla superficie delle cellule uroepiteliali.

Un aspetto positivo di questo prodotto è rappresentato dall’elevato dosaggio di D-mannosio (2500 mg); questa scelta deriva da evidenze scientifiche che sottolineano come questo zucchero agisca con un meccanismo dose-dipendente e quindi il quantitativo apportato è tale da garantire un’efficace e pronta azione. 

D-Manoza, agjentë përforcues: celulozë dhe karboksimetilcelulozë natriumi, boronicë (Vaccinium macrocarpon Aiton) ekstrakt i thatë i frutave * tit. 25% proantocianidina, acid L-askorbik (Vitamina C), agjentë kundër ngurtësimit: fosfat trikalcium dhe kripëra magnezi të acideve yndyrore. * mbështetur në maltodekstrinë

error: Content is protected !!