MAGNESIO POTASSIO – Magnesium Kalium

  • DJERSITJE E SHTUAR
  • AKTIVITET FIZIK INTENSIV

60 kapsula nga 927 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.650

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

MAGNESIO POTASSIO

  • DJERSITJE E SHTUAR
  • AKTIVITET FIZIK INTENSIV

Magnezi dhe kaliumi ne MAGNESIO POTASSIO janë minerale thelbësore për prodhimin e energjisë, tkurrjen e muskujve, përcjelljen nervore dhe rregullimin e tonit vaskular.
Djersitja e tepërt e lidhur me nxehtësinë e verës, aktivitetin fizik intensiv ose për shkak të diarresë dhe të vjellave të zgjatura mund të shkaktojë humbje të tepërt të kripërave minerale.
Magnezi Kaliumi është suplementi ushqimor i treguar për të siguruar nivelin e duhur të mineraleve, i përshtatshëm për ata që ushtrojnë sport dhe për ata që kanë nevojë për një nevojë të shtuar për këto lëndë ushqyese gjatë verës.

Kaliumi është një substancë thelbësore për trupin tonë. Konsiderohet si një makroelement, domethënë një nga mineralet e pranishme në trupin tonë në sasi të mëdha. Nga të gjitha kripërat minerale, në fakt, është ajo që ka kërkesën më të lartë: të paktën 3000 mg tek të rriturit.

Kaliumi është një nga 7 mineralet thelbësore, së bashku me kalciumin, magnezin, fosforin, natriumin, klorin dhe squfurin. Përafërsisht 98% e kaliumit të trupit gjendet brenda qelizave, ku kontribuon në ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve qelizore.

Kjo për shkak se kaliumi është i përfshirë në fenomene të ndryshme brenda trupit. Merr pjesë në tkurrjen e muskujve, duke përfshirë atë të muskulit të zemrës; rregullon ekuilibrin e lëngjeve brenda dhe jashtë qelizave; ndihmon në uljen e rrezikut të gurëve në veshka, ndihmon në ruajtjen e niveleve normale të presionit të gjakut duke kundërshtuar efektet negative të natriumit.

Mënyra e përdorimit – Magnesio Potassio
Rekomandohet të merret 1 tabletë në ditë, mundësisht para drekës ose darkës.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

PËRMBAJTJA E PËRBËRËSVE KARAKTERIZUES
Komponentët Për dozë ditore

(2 kapsula prej 927 mg)

Magnesio 450 mg (120% NRV)
Potassio 300 mg (15% NRV)

.

.

  • ECCESSIVA SUDORAZIONE
  • INTENSA ATTIVITÀ FISICA
  • 1 TAVOLETTA AL DI’ 120 RDA

Il Magnesio e il Potassio sono minerali essenziali per la produzione di energia, la contrazione muscolare, la conduzione nervosa e la regolazione del tono vasale. Eccessiva sudorazione legata al caldo estivo, a intensa attività fisica o a causa di diarrea e vomito prolungati possono causare una perdita eccessiva di sali minerali. Magnesio Potassio è l’integratore alimentare indicato ad apportare il giusto livello di minerali, adatto a chi pratica sport e a chi necessita nel periodo estivo di un aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

Il potassio è una sostanza essenziale per il nostro organismo. È considerato un macroelemento, cioè uno dei minerali presenti nel nostro corpo in quantità elevate. Fra tutti i sali minerali infatti, è quello che ha il fabbisogno più alto: almeno 3.000 mg negli adulti.

Il potassio è uno dei 7 minerali essenziali, insieme a calcio, magnesio, fosforo, sodio, cloro e zolfo. Circa il 98% del potassio corporeo si trova all’interno delle cellule, dove contribuisce al mantenimento dell’equilibrio dei fluidi cellulari.

Questo perchè il potassio è coinvolto in diversi fenomeni all’interno dell’organismo. Partecipa alla contrazione muscolare, inclusa quella del muscolo cardiaco; regola l’equilibrio dei fluidi e all’interno e all’esterno delle cellule; aiuta a ridurre il rischio di calcoli renali, contribuisce a mantenere normali livelli di pressione arteriosa contrastando gli effetti negativi del sodio.

Referenca NAM07

 

Citrati i kaliumit, oksidi i magnezit. Agjent mbulues (kapsula)> hidroksipropilmetilcelulozë.

error: Content is protected !!