ASPEN – N.2

  “Frika të paqarta, të panjohura, për të cilat nuk mund të jepet asnjë shpjegim apo arsye. Megjithatë, pacienti mund të frikësohet nga ndjenja se diçka e tmerrshme do të ndodhë, por ai nuk e di se çfarë. Këto frika të paqarta, të pashpjegueshme mund të na ndjekin natën. Ata që vuajnë shpesh kanë frikë t’u tregojnë të tjerëve për shqetësimin e tyre.  

10 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

ASPEN :

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Frikë, ankth dhe panik

DISHARMONIA: frika e paqartë, e pashpjegueshme, prezentime të pakëndshme

VLERA POZITIVE: siguri, mbrojtje, aftësi për të pohuar veten

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Frika të paqarta, të panjohura, për të cilat nuk mund të jepet asnjë shpjegim apo arsye. Megjithatë, pacienti mund të frikësohet nga ndjenja se diçka e tmerrshme do të ndodhë, por ai nuk e di se çfarë. Këto frika të paqarta, të pashpjegueshme mund të na ndjekin natën. Ata që vuajnë shpesh kanë frikë t’u tregojnë të tjerëve për shqetësimin e tyre.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB02

.

.

38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

ASPEN : Paura, Ansia e Panico

DISARMONIA: paure vaghe, inspiegabili, presentimenti spiacevoli

VALENZA POSITIVA: sicurezza, protezione, capacità di farsi valere

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Paure vaghe, sconosciute, per le quali non si sa dare alcuna spiegazione, né una ragione. Eppure il paziente può essere spaventato dalla sensazione che stia per accadere qualcosa di terribile, ma non sa che cosa. Queste paure vaghe, inspiegabili possono tormentare di notte o di giorno. Chi ne soffre spesso prova timore a parlare agli altri del proprio turbamento.”

Il modo d’uso
2-4 gocce in mezzobicchiere dacqua, 4 volte al giorno.

Uji, rakia, petalet e tremolosit të plepit (që korrespondojnë me 0.00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!