Shafran i Indisë – CURCUMA MAX

 • EKSTRAKT I THATË I TITRUAR 95%kurkumin 
 • TRAJTIMI I PATOLOGJIVE INFLAMMATORE DHE KRONIKE ARTIKULARE 
 • PARANDALIMI I PLAKJES 
 • DETOXIFIKUES 
 • HEPATOPROTEKTIVE 
 • PARANDALIMI I SËMUNDJEVE NEURODEGJENERATIVE SI ALZHEIMER

      30 kapsula prej 650 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 2.150

Produkt i disponueshem

 • Përshkrimi dhe përdorimi
 • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Shafran i Indisë

 • EKSTRAKT I THATË I TITRUAR 95%kurkumin 
 • TRAJTIMI I PATOLOGJIVE INFLAMMATORE DHE KRONIKE ARTIKULARE 
 • PARANDALIMI I PLAKJES 
 • DETOXIFIKUES 
 • HEPATOPROTEKTIVE 
 • PARANDALIMI I SËMUNDJEVE NEURODEGJENERATIVE SI ALZHEIMER

Kapsulat Curcuma Max 30 është një suplement i bazuar në Shafran i Indisë i titruar në 95% në kurkumin dhe ekstrakt i thatë i piperit të zi të titruar në 95% në piperinë.
Komponentët kimikë më të rëndësishëm të rizomës së shafranit (turmenic) të Indisëato janë kurkuminoide, të cilat përfshijnë kurkumin, demetoksi kurkumin dhe bisdemetoksi kurkumin;në veçanti kurkumina është përbërësi më i bollshëm dhe më përfaqësues nga pikëpamjafarmakologjike.
Vetitë më interesante të kurkuminës janë vetitë e saj anti-inflamatore, antioksidantedhe së fundmi është parë se mund të ketë edhe efikasitet antitumor. Disa prova eksperimentale kanë gjetur më saktë se kurkumina vepron si një antioksidant që mbron strukturat qelizore nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira, si një anti-inflamator, duke reduktuar shprehjen e enzimave të përfshira në përgjigjen inflamatore dhe si një antitumor, duke frenuar nga njëra anë procesi i neoangiogjenezës dhe nga ana tjetër, duke nxitur procesin apoptotik të qelizave malinje.
Lidhja piperinë-kurkumin përmirëson biodisponibilitetin e kurkuminës, duke e rritur atërreth 20 herë, duke rritur kështu efektin e produktit.

Mënyra e përdorimit
Rekomandojmë marrjen e 1 kapsulë 1/2 herë në ditë, para drekës ose darkës.

TENORI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Componenti

per dose giornaliera 

(2 capsule da 650 mg)

Curcuma 1000 mg
apporto di curcumina 950 mg
Pepe nero 6,32 mg
apporto di piperina 6 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Shenim:
Mos e tejkaloni dozën e rekomanduar ditore. Konsultohuni me mjekun tuaj në rast shtatzanie / ushqeni me gji. Mbajeni larg fëmijëve. Suplementet nuk synojnë të zëvendësojnë një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar dhe një mënyrë jetese të shëndetshme.

.

.

 • ESTRATTO SECCO TITOLATO AL 95% in curcumina
 • TRATTAMENTO DI PATOLOGIE INFIAMMATORIE E CRONICHE ARTICOLARI
 • PREVENZIONE DELL’INVECCHIAMENTO
 • DETOSSIFICANTE
 • EPATOPROTETTIVO
 • PREVENZIONE DI MALATTIE NEURODEGENERATIVE COME L’ALZHEIMER

Curcuma Max 30 capsule è un integratore a base di Curcuma titolata al 95% in curcumina ed estratto secco di Pepe nero titolato al 95% in piperina. I componenti chimici più importanti del rizoma di curcuma
sono i curcuminoidi, che includono la curcumina, la demetossicurcumina e la bisdemetossicurcumina;
in particolare la curcumina è il componente più abbondante e rappresentativo dal punto di vista
farmacologico. Le proprietà più interessanti della curcumina sono quelle antiinfiammatorie, antiossidanti
e recentemente si è visto che può avere anche un’efficacia antitumorale. Alcune evidenze sperimentali hanno rilevato più precisamente che la curcumina agisce come antiossidante proteggendo le strutture cellulari dagli effetti lesivi dei radicali liberi, come antifiammatorio, riducendo l’espressione di enzimi coinvolti nella risposta infiammatoria e come antitumorale, inibendo da un lato il processo di neoangiogenesi e dall’altro inducendo il processo apoptotico delle cellule maligne.

L’associazione piperina – curcumina migliora la biodisponibilità della curcumina, aumentandola
di circa 20 volte, potenziando di conseguenza l’effetto del prodotto.

Referenca NAMO07 

Ekstrakt i thatë i rizomës së shafranit të Indisë (Curcuma longa L.) i titruar me 95% kurkumin; kapsulë: hidroksipropilmetilcelulozë; agjentë kundër ngurtësimit: kripë magnezi, acide yndyrore, dioksid silikoni; piper i zi (Piper nigrum L.) ekstrakt i thatë i titruar në 95% në piperinë

error: Content is protected !!