Toksinat e trupit – LINFA DI BETULLA

 • 100% I PASTER 
 • PA SHEQER TË SHTUAR
 • ELIMINON TOKSINAT 
 • LENGJET E TEPERTA / LUFTON CELULITIN 
 • Stimulon FUNKSIONALITETIN E VESHKAVE
 • ÇRREGULLIMET PARAMENSTRUALE
  (EFEKT KUNDËR DHIMBJES)

LINFA DI BETULLA – Biologica – 750 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

 
 

L 1.800

Produkt i disponueshem

 • Përshkrimi dhe përdorimi
 • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Linfa di Betulla – Toksinat e trupit

 • 100% I PASTER
 • PA SHEQER TË SHTUAR 
 • DETOKSIZON DHE ELIMION TOKSINAT  E TRUPIT
 • KULLON LËNGJET E TEPËRTA DHE LUFTON CELULITIN 
 • Stimulon FUNKSIONALITETIN E VESHKAVE 
 • LEHTON ÇRREGULLIMET PARAMENSTRUALE (EFEKT KUNDËR DHIMBJES)

Toksinat e trupit dhe lëngjet e tepërta

Lëngu organik 100% i pastër i thuprës së bardhë ( Linfa di Betulla ), i cili është përdorur prej kohësh në vendet nordike, konsiderohet një eliksir i vërtetë për të eliminuar toksinat e trupit.

Ky lëng ( Linfa di Betulla ) mblidhet në pranverë duke bërë prerje të vogla në trung; pemët nuk dëmtohen sepse korrja bëhet vetëm një herë në vit në mënyrë që bima të ruajë forcën dhe vrullin.

Ndër veçoritë kryesore bie në sy fakti i stimulimit të diurezës. Gjithashtu ofron përfitime të mëdha për organizmin falë kontributit të kripërave minerale si magnezi, kalciumi, fosfori dhe kaliumi.

Efektive për migrenat, veçanërisht ato për shkak të ushqimit, të lidhura me trëndafilin e eger dhe alderin e zi ( gemmoderivati).

Paralajmërimet

Linfa di Betulla shërben për te eliminuar toksinat e trupit dhe nuk rekomandohet në rastet e terapive që përfshijnë përdorimin e barnave antikoagulante, diuretike, hipotensive dhe antitrombocitare; prandaj nuk është i përshtatshëm për personat që kanë dështim të zemrës dhe veshkave.
Për më tepër, thupra mund të shkaktojë një sërë reaksionesh alergjike te subjektet që kanë alergji ndaj përbërësve aktivë të saj, si dhe te individë të tjerë të dobët dhe veçanërisht të prekshëm. Për këtë arsye, konsumimi i tij është kundërindikuar edhe për gratë shtatzëna ose ato me gji, pasi mund të shkaktojë reaksione alergjike tek foshnja.
Duke qenë se përmban salicilate (siç është aspirina), subjektet që kanë shfaqur një alergji ndaj aspirinës nuk duhet të marrin lëng thupër.

Toksinat e trupit

Mënyra e përdorimit 
Rekomandohet të holloni gjysmë gote lëng thupër në ujë ose lëng frutash. Mbajeni në vend të ftohtë dhe të thatë. Shkundni mirë para përdorimit. Pas hapjes, ruhet në frigorifer dhe përdoret brenda 7 ditëve. Çdo depozitim është i natyrshëm dhe nuk e ndryshon cilësinë e produktit.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

.

 • PURA 100%
 • SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
 • DISINTOSSICA L’ORGANISMO ELIMINANDO LE SCORIE
 • DRENA I LIQUIDI IN ECCESSO E COMBATTE LA CELLULITE
 • STIMOLA LA FUNZIONALITA’ RENALE
 • ALLEVIA I DISTURBI PRE-MESTRUALI (EFFETTO ANTIDOLORIFICO)

La linfa di betulla bianca biologica pura al 100%, già da tempo utilizzata nei paesi nordici, è considerata un vero e proprio elisir.

Questa linfa viene raccolta in primavera praticando delle piccole incisioni sul tronco; gli alberi non vengono danneggiati perché la raccolta viene praticata una sola volta all’anno in modo da permettere alla pianta di mantenere forza e vigore.

Tra le caratteristiche principali spicca il fatto di stimolare la diuresi. Inoltre offre grandi benefici all’organismo grazie all’apporto di sali minerali come magnesiocalciofosforo e potassio.

Efficace per le emicranee, soprattutto quelle a causa alimentari, associato a rosa canina e ontano nero  (gemmoderivati).

AVVERTENZE

Tale prodotto è sconsigliato in caso di terapie che prevedono l’utilizzo di farmaci anticoagulanti, diuretici, ipotensivi ed antiaggreganti piastrinici; quindi non è adatto per le persone che hanno insufficienza cardiaca e renale.

Inoltre la betulla potrebbe scatenare una serie di reazioni allergiche nei soggetti che hanno allergie ai suoi principi attivi, così come in altri individui deboli e particolarmente vulnerabili. Per questo motivo il suo consumo è controindicato anche per le donne in gravidanza o in allattamento, dato che potrebbe causare reazioni allergiche nel bambino.

Poiché contiene salicilati (come l’aspirina), i soggetti che hanno manifestato un’allergia all’aspirina non devono assumere la linfa di betulla.

Raccolta della Linfa di Betulla

La tecnica attraverso la quale la linfa di betulla viene raccolta è molto particolare. Innanzitutto, il procedimento di estrazione deve avvenire alla fine dell’inverno, in prossimità della stagione primaverile, più precisamente, nei primi giorni del mese di marzo.

La linfa viene raccolta solo dalle betulle adulte che crescono in zone boschive, praticando dei fori sul tronco delle piante. Tali fori devono avere una profondità di 2-5 centimetri e devono essere effettuati all’incirca a un metro da terra, preferibilmente, sul lato del tronco esposto a sud.

All’interno dei fori, poi, si posizionano dei tubicini nei quali la linfa scorre, raggiungendo così apposite taniche di raccolta posizionate sul terreno.

In linea generale, la quantità di linfa raccolta risulta maggiore quando le piante crescono a quote relativamente alte e quando le betulle incise sono di grandezza media (si stima che da un tronco avente un diametro di 50 centimetri si estraggano fino a 4-5 litri di linfa in circa quattro giorni). Anche un inverno particolarmente rigido sembra essere un fattore importante per incrementare la resa della raccolta.

 

Toksinat e trupit

Note:
ZUCCHERI

Referenca NA17

Lëngu i thuprës së bardhë (Betula pendula) * (99%), rregulluesi i aciditetit: acid citrik. *BIOLOGJIKE.

error: Content is protected !!