Vaj esencial kanelle (lëvorja) – CANNELLA (SCORZE)

  • Stimulon kontraktimet (lindjen e fëmijëve)
  • Frigiditet, leukorre, metroragji, menstruacione të pakta.
  • Ideale për kandidozën orale, reumatizmën, tretjen e ngadaltë
  • Gripin dhe lodhjen nervore

Cinnamomum zeylanicum
10 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 2.160

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

Vaj esencial kanelle (lëvorja)

DERMATOLOGJIK: Morrat, zgjebe, kujdesi i dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve, lythat, pickimet e grerëzave.

QARKULLIMI, MUSKUJT DHE NGJYJET: Dështimi i qarkullimit të gjakut, reumatizma.

SISTEMI TRETES: Anoreksi, kolit, diarre, dispepsi, infeksione të zorrëve, tretje të ngadaltë, spazma.

SISTEMI UROGJENITAL: Lindja e fëmijës (stimulon kontraktimet), frigiditet, leukorre, metroragji, menstruacione të pakta.

SISTEMI IMUNE: Goditje nga të ftohtit, gripi, sëmundjet infektive.

SISTEMI NERVOR: dobësi, lodhje nervore dhe gjendje të lidhura me stresin.

Vetitë: Antibakterial i fuqishëm që vepron në streptokokë dhe stafilokokë, antiviral, antifungal dhe analgjezik.

Vaj esencial kanelle i aplikuar në mënyrë topike, është efektiv kundër infeksioneve mykotike si këmba e atletit, si dhe dhimbjeve nga artroza dhe reumatizma.

Tonik dhe stimulues i sistemit nervor, rekomandohet në sindromat e menopauzës dhe premenstruale tek femrat dhe në rast impotence tek meshkujt.
Aromë e ëmbël, e ngrohtë.

Nga goja: Për trajtimin e infeksioneve respiratore, të zorrëve ose të urinës: Mos e kaloni dozën 1 pikë 3 herë në ditë, e shoqëruar me një vaj tjetër esencial që mbron mëlçinë (vaj esencial i limonit), i holluar në një lugë çaji mjaltë.

Për lëkurën: Përzieni 50% vaj esencial për t’u përdorur me një zgjidhje vajore. Vetëm në rast të lythave mund ta përdorni të pastër në zonën që do të trajtohet, duke mbrojtur lëkurën e shëndetshme për të shmangur acarimet dhe djegiet.

Mënyra e përdorimit – Vaj esencial kanelle 
2-3 gtt max 2-3 herë në ditë. Përdoret në Aromaterapi, pra jo vetëm për përdorim të brendshëm, por edhe për inhalim, si stimulues i qarkullimit të gjakut, zemrës dhe frymëmarrjes. Rrit peristaltikën e zorrëve dhe një antiseptik i fuqishëm. 2 pika në një lugë çaji me vaj bajame të ëmbël, 2/3 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

 NAOE14
.
.
.
.

DERMATOLOGICA: Pidocchi, scabbia, cura dei denti e delle gengive, verruche, punture di vespa.

CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI: Insufficienza circolatoria, reumatismi.

SISTEMA DIGERENTE: Anoressia, colite, diarrea, dispepsia, infezioni intestinali, digestione lenta, spasmi.

SISTEMA UROGENITALE: Parto (stimola le contrazioni), frigidità, leucorrea, metrorragia, mestruazioni scarse.

SISTEMA IMMUNITARIO: Colpi di freddo, influenza, malattie infettive.

SISTEMA NERVOSO: Debilità, esaurimento nervoso e stati associati a stress.

Proprietà: Potente antibatterico che agisce su streptococchi e stafilococchi, antivirale, antifungino e analgesico.

Applicato localmente è efficace contro infezioni fungine come il piede d’atleta, nonchè dolori da artrosi e reumatismi.

Tonico e stimolante del sistema nervoso, consigliato nelle sindromi menopausali e premestruali della donna e in caso di impotenza per l’uomo.
Profumo dolce, caldo.

Per via orale: Per il trattamento di infezioni respiratorie, intestinali o urinarie: Non superare la dose di 1 goccia 3 volte al giorno, associato ad un altro olio essenziale che protegge il fegato (olio essenziale di Limone), diluito in un cucchiaino di Miele.

Sulla pelle: Miscela il 50% di olio essenziale da utilizzare con una soluzione oleosa. Solo in caso di verruche puoi utilizzarlo puro nella zona da trattare, proteggendo la pelle sana per evitare irritazioni e ustioni.

 

Il modo d’uso
2-3 gtt max 2-3 volte al giorno. Usato in Aromaterapia , pertanto non solo ad uso interno ma anche inalatorio, come stimolante circolatorio, cardiaco e respiratorio. Aumenta il peristaltismo intestinale ed un potente antisettico. 2 gocce in un cucchiaino di olio di mandorle dolci, 2/3 volte al giorno.

Non contiene:
Solventi

Cinnamomum zeylanicum (e distiluar me avull)

error: Content is protected !!