Vitamina D3 – Vegan

 • STIMULON SISTEMIN IMUNITAR
 • MIREMBAJTJEN NORMAL TE KOCKRAVE
 • TE RRITUR DHE FËMIJË 3+

      30 kapsula nga 353 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.200

Produkt i disponueshem

 • Përshkrimi dhe përdorimi
 • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Vitamina D3

 • 2000 IU PËR KAPSULE
 • STIMULON SISTEMIN IMUNITAR
 • NDIHMON NË MIRËMBAJTJEN NORMAL TË KOCKRAVE
 • RRITUR DHE FËMIJË 3+

D3 VEGAN është një suplement ushqimor i bazuar në vitaminën D3, i marrë nga Lichen, i cili kontribuon në funksionimin normal të sistemit imunitar.

Por kur shfaqet mungesa e vitaminës D?
Meqenëse pjesa më e madhe e vitaminës D sintetizohet kur lëkura është e ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, mungesa mund të rezultojë nga sjelljet që parandalojnë rrezet e diellit në lëkurën tonë, të tilla si:

-Duke qenë gjithmonë shumë i veshur
-Përdorimi i kremrave kundër diellit që janë shumë të larta
-Qëndrimi brenda për shumë orë
-Sjelljet jo të shëndetshme që çojnë në shpërndarjen e kësaj vitamine: abuzimi me alkoolin ose konsumimi i drogës. –Përdorimi i disa barnave ndikon edhe në sasinë e këtij mikronutrienti të ruajtur në mëlçi.

Mungesa e vitaminës D dëmton mineralizimin e kockave. Megjithatë, nuk perfundon me kaq, mungesa e tij në fakt është shoqëruar me një rritje të sëmundjeve kardiovaskulare dhe një predispozicion për sëmundje të tilla si:

Diabeti
Hipertensioni
Sindroma metabolike
Dhimbje në kocka dhe kyçe
Dobësi muskulore
Kocka të brishta që priren të deformohen
Vështirësi për t’u përqendruar
Lodhje e përsëritur
Spazma muskulore

Mënyra e përdorimit
Rekomandojmë marrjen e një tablete, pas drekës ose darkës.

TENORI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Componenti

per dose giornaliera

(1 capsula da 353 mg)

Vit. D3 50 mcg (2000 UI) 1000% NRV

NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011

 

 

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Paralajmërimet
Mos e tejkaloni dozën e rekomanduar. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse jeni shtatzënë / ushqeni me gji. Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve nën 3 vjeç. Ruani në një vend të freskët dhe të thatë pas hapjes. Suplementet nuk synojnë të zëvendësojnë një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Data e skadencës i referohet produktit të pahapur dhe të ruajtur siç duhet.

Pse është e rëndësishme?
Vitamina D asimilohet dobët me ushqimin. Është i pranishëm për shembull në qumësht, por një gotë përmban vetëm rreth 100 njësi.
Ekspozimi në diell i krahëve dhe këmbëve për 15 minuta siguron rreth 10.000 njësi, kur qielli është i kthjellët dhe jemi në një zonë jo shumë të ndotur. Ndryshe, ndotja atmosferike është në gjendje të filtrojë rrezet e diellit, duke reduktuar aktivizimin që dielli duhet të nxisë në lëkurë duke e shndërruar pro-vitaminën D në vitaminë D që mund të përdoret nga trupi.

Për çfarë përdoret vitamina D?
Të gjithë e dimë se vitamina D ndihmon kalcifikimin e kockave dhe lufton osteoporozën. Përveç kësaj, megjithatë, vitamina D ka sot një rëndësi të madhe për veprimin e saj imunostimulues, duke qenë në gjendje të stimulojë sistemin tonë imunitar dhe të na ofrojë një mbrojtje kundër shumë patologjive, përfshirë kancerin.
Në fakt, janë të shumtë mjekët që e përdorin në doza të larta si terapi kombinuese në patologjitë onkologjike, por edhe (gjithnjë në doza mesatare-të larta) në patologji të ndryshme imunitare, si në patologjitë autoimune dhe në patologjitë infektive recidive.
Përdorimi i dozave të larta nuk duhet të trembë nëse ekziston masa paraprake e njëkohshme e pirjes së të paktën 1,5-2 litra ujë në ditë (për të shmangur gurët në veshka) dhe nëse vitamina D merret për periudha të gjata, nëse shoqërohet me vitamina K2 (kjo e fundit pengon depozitimin e kalciumit në arterie dhe inde), veçanërisht kur vitamina D administrohet së bashku me kripërat e kalciumit. Në fakt, në disa pacientë me patologji të veçanta, edhe 100.000 njësi në ditë janë përdorur për disa muaj pa asnjë shqetësim dhe pa asnjë evidentim të hiperkalcemisë.
Vitamina D, përveçse ka një efekt imunostimulues, ka një veprim mbrojtës në zemër, tru, qarkullimin e gjakut, pankreasin duke parandaluar diabetin etj.

Vitamina D3 

Foshnjat: 400 IU në ditë

Fëmijët 2-5 vjeç: 1000 IU në ditë

Mbi 5 vjet: 2000 IU në ditë

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

Vitamina D3

.

.

 • 2000 UI PER CAPSULA
 • STIMOLA IL SISTEMA IMMUNITARIO
 • AIUTA IL NORMALE MANTENIMENTO DELLE OSSA
 • ADULTI E BAMBINI 3+

D3 VEGAN è un integratore alimentare a base di Vitamina D3, ottenuta da Lichene, la quale contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Perchè è importante ?
La vitamina D si assimila poco con i cibi. È presente ad esempio nel latte, ma un bicchiere contiene solo circa 100 unità.
L’esposizione al sole di braccia e gambe per 15 minuti ne fornisce circa 10.000 unità, quando il cielo è sereno e ci troviamo in una zona non molto inquinata. In caso contrario, l’inquinamento atmosferico è in grado di filtrare i raggi solari riducendo quell’attivazione che invece il sole dovrebbe promuovere a livello cutaneo trasformando la pro-vitamina D in vitamina D utilizzabile dall’organismo.

A cosa serve la vitamina D?
Sappiamo tutti che la vitamina D aiuta la calcificazione ossea e contrasta l’osteoporosi. Oltre a questo, però, la vitamina D è oggi di grande importanza per la sua azione immunostimolante, essendo in grado di stimolare il nostro sistema immunitario e di offrirci una certa protezione verso molte patologie, compreso il tumore.
Infatti, ci sono molti medici che la utilizzano in dosaggi elevati come terapia di associazione nelle patologie oncologiche, ma anche (sempre in dosi medio-alte) in varie patologie immunitarie, come per esempio nelle patologie autoimmuni e nelle patologie infettive recidivanti.
L’uso di dosi elevate non deve spaventare se c’è la contemporanea precauzione di bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno (così da evitare i calcoli renali) e, nel caso la vitamina D venga assunta per periodi prolungati, se viene associata alla vitamina K2 (quest’ultima ostacola il deposito del calcio nelle arterie e nei tessuti), specie quando la vitamina D è somministrata insieme a sali di calcio. Infatti, in alcuni pazienti con patologie particolari sono state usate anche 100.000 unità al giorno per vari mesi senza alcun disturbo e senza alcun riscontro di ipercalcemia.
La vitamina D, oltre ad avere un effetto immunostimolante, ha un’azione protettiva sul cuore, sul cervello, sulla circolazione del sangue, sul pancreas impedendo il diabete, etc.

Vitamina D3 –  Il fabbisogno inizia dal primo giorno di vita : 

Neonati : 400 UI al giorno 

Bambini 2-5 anni : 1.000 UI al giorno

Sopra i 5 anni : 2000 UI al giorno

Referenca NAVIT01

Agjent përforcues: Celuloza; Agjent mbulues (lëvozhga e kapsulës): hidroksipropilmetilcelulozë, çamçakëz gellan; Vitamina D3 100000 IU / g (Kolekalciferol - nga Lichen, Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.)

error: Content is protected !!