Vitamina E

KONTRIBON NË MBROJTJEN E QELIZAVE NGA STRESI OXIDATIV
I DOBISHEM PER:

  • Ataksi
  • Neuropati periferike
  • Miopati
  • Retinopati

30 capsule da 397 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.100

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

Vitamina E – KONTRIBON NË MBROJTJEN E QELIZAVE NGA STRESI OXIDATIV

Vitamina E është një grup prej tetë përbërjesh të tretshme në yndyrë që përfshin katër tokoferole dhe katër tokotrienole; meqenëse përbërja më aktive biologjikisht është alfa tokoferoli (α-tokoferol), termi “tokoferol” (ose tokoferol) shpesh përdoret në mënyrë të gabuar si sinonim për vitaminën E.

Mungesa e vitaminës E
Mungesa e vitaminës E është e rrallë dhe zakonisht për shkak të dëmtimit të tretjes, anomalive (gjenetike ose të fituara) në përthithjen ose metabolizmin e yndyrës, në vend të një diete të pabalancuar. Siç do ta shohim më mirë, nëse është e pranishme, kjo mangësi mund të shkaktojë probleme nervore dhe imune.

Një shembull i një anomalie gjenetike në metabolizmin e yndyrës është mutacioni i gjeneve që kodojnë proteinën e transferimit të alfa-tokoferolit (α-TTP). Për shkak të këtij defekti gjenetik, mund të shfaqet një çrregullim “pothuajse” i pavarur nga dieta – në kuptimin që nuk është e mundur të kundërveprohet vetëm me ushqim – i një lloji neurodegjenerativ dhe progresiv, i njohur si ataksi me mungesë të vitaminës E (AVED). Në një rast të tillë, nevojiten sasi të mëdha të alfa-tokoferolit në formën e një suplementi dietik për të kompensuar mungesën e α-TTP.

Mungesa e vitaminës E për shkak të keqpërthithjes ose anomalive metabolike mund të shkaktojë probleme nervore për shkak të përçueshmërisë së dobët të impulseve elektrike për shkak të ndryshimeve në strukturën dhe funksionin e membranës nervore.

Përveç ataksisë, mungesa e vitaminës E mund të shkaktojë neuropati periferike, miopati, retinopati dhe përgjigje të dëmtuara imune.

Burime të shkëlqyera të vitaminës E gjenden edhe në vajrat tona bimore: Embrion gruri dhe Bajame.

Mënyra e përdorimit
Rekomandohet të merret një kapsulë në ditë, mundësisht pas vaktit.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

TENORI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Componenti per dose giornaliera

(1 capsula da 397 mg)

Vit. E 60 mg 500% NRV
NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011

Suplement ushqimor me bazë vitaminën E, i rëndësishëm për mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ.

 NAVIT03

.

.

.

CONTRIBUISCE ALLA PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS OSSIDATIVO

La vitamina E è un gruppo di otto composti liposolubili che include quattro tocoferoli e quattro tocotrienoli; siccome il composto più attivo dal punto di vista biologico è l’alfa tocoferolo (α-tocoferolo), spesso viene utilizzato impropriamente il termine “tocoferolo” (o tocoferoli) come sinonimo di vitamina E.

Carenza di vitamina E
La carenza di vitamina E è rara e generalmente dovuta a compromissioni digestive, anomalie (genetiche o acquisite) nell’assorbimento o nel metabolismo dei grassi, piuttosto che a una dieta sbilanciata. Come vedremo meglio, se presente, tale carenza può causare problemi a livello dei nervi e di tipo immunitario.

Un esempio di anomalia genetica nel metabolismo dei grassi è la mutazione dei geni che codificano per la proteina di trasferimento alfa-tocoferolo (α-TTP). A causa di questo difetto genetico può comparire un disturbo “quasi” dieta-indipendente – nel senso che con i soli alimenti non è possibile contrastarlo – di tipo neurodegenerativo e progressivo, noto come atassia con carenza di vitamina E (AVED). In tal caso sono necessarie elevate quantità di alfa-tocoferolo sotto forma di integratore alimentare al fine di compensare la mancanza di α-TTP.

La carenza di vitamina E dovuta a malassorbimento o anomalie metaboliche può causare problemi nervosi a causa della cattiva conduzione degli impulsi elettrici per via dei cambiamenti nella struttura e nella funzione della membrana nervosa.

Oltre all’atassia, la carenza di vitamina E può causare neuropatia periferica, miopatie, retinopatia e compromissione delle risposte immunitarie.

 NAVIT03

Agjent bulking; Celuloza; Vitamina E (DL-alfa-tokoferil acetat); kapsulë (agjent lustrim: hidroksi-propil-metilcelulozë, stabilizues: goma gellan).

.

Agente di carica; Cellulosa; Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile); opercolo (agente di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa, stabilizzante: gomma di gellano).

error: Content is protected !!