• 0 out of 5

    BEECH – N.3

      “Për ata që ndiejnë nevojën për të parë më shumë nga e mira dhe e bukura në gjithçka që i rrethon dhe, megjithëse shumë duket se janë të gabuara, të kenë aftësinë të shohin të mirën të rritet brenda. Kështu ata mund të jenë më tolerantë, falës dhe më shumë seç duhet. të kuptuarit sesa në mënyrat e ndryshme në të cilat çdo individ dhe të gjitha gjërat përpiqen të arrijnë përsosmërinë e tyre përfundimtare.”  
    10 ml Fagus sylvatica

    Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

    L 1.150
error: Content is protected !!