• 0 out of 5

    CENTAURY – N.4

      “Njerëz të sjellshëm, të qetë, të butë, jashtëzakonisht të shqetësuar për t’u shërbyer të tjerëve. Ata kërkojnë shumë nga energjitë e tyre në qëllimin e tyre. Dëshira e tyre rritet deri në atë pikë sa ta bëjnë veten më shumë shërbëtorë sesa ndihmës të pavullnetshëm. Natyra e tyre e mirë i shtyn ata të bëjnë më shumë se nuk u përket atyre, dhe duke e bërë këtë rrezikojnë të neglizhojnë misionin e tyre të veçantë të jetës.”  

    10 ml Centaurium umbellatum

    Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

    L 1.150
error: Content is protected !!