• 0 out of 5

    CHICORY – N.8

      “Ata që kujdesen shumë për nevojat e të tjerëve; ata priren të jenë të tejmbushur me vëmendje ndaj fëmijëve, familjes, miqve, duke gjetur gjithmonë diçka për të rregulluar. Ata vazhdimisht korrigjojnë atë që mendojnë se është e gabuar dhe kënaqen duke e bërë atë. Ata do të doja t’i kishte gjithmonë ata që janë pranë tyre. me dorë.”
    10 ml Cichorium intybus

    Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

    L 1.150
error: Content is protected !!