• 0 out of 5

  HORNBEAM – N.17

   

  Për ata që mendojnë se nuk kanë forcë të mjaftueshme, mendore apo fizike, për të mbajtur barrën e jetës që u është ngarkuar; aktivitetet e përditshme duken shumë të rënda për t’u përballuar.

  Carpinus betulus
  10 ml

  L 1.150
error: Content is protected !!