• 0 out of 5

  IMPATIENS – N.18

   

  Ata që janë të shpejtë në mendime dhe veprime dhe dëshirojnë që gjithçka të bëhet pa hezitim dhe vonesë.
  Ata e kanë shumë të vështirë të jenë të durueshëm me njerëzit e ngadaltë.

  Impatiens glandulifera
  10 ml

  L 1.150
error: Content is protected !!