• 0 out of 5

    WALNUT – N.33

    Për ata që zotërojnë ideale dhe ambicie jetësore të mirëpërcaktuara dhe të cilat po i përmbushin, por në raste të rralla ata tundohen nga entuziazmi, bindjet ose mendimet e forta të të tjerëve, për t’u larguar nga idetë, qëllimet dhe puna e tyre. Ilaçi. jep qëndrueshmëri dhe ofron mbrojtje nga ndikimet e jashtme.  
    10 ml Juglans regia

    Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

    L 1.150
error: Content is protected !!