Mungesa e jodit – Hipotiroidizmi – ALGA FUCUS

  • Ndihmon në kontrollin e peshës 
  • Mungesa e jodit 
  • I dobishëm për stimulimin e gjëndrës tiroide (hipotiroidizmi)

      30 kapsula prej 766 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.300

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Mungesa e jodit

  • NDIHMON KONTROLLIN E PESHES
  • MUNGESA E JODIT

Fucus është një alga deti kafe, talusi i të cilit është deri në një metër i gjatë, i ngjashëm me një fjongo dhe i degëzuar rregullisht.
Ndër përbërësit kryesorë është sigurisht jodi, si jod inorganik ashtu edhe jodi organik, kripëra të tjera minerale, elementë gjurmë, vitamina, alginate dhe faktorë që kontribuojnë në ushtrimin e një aktiviteti metabolik pastrues dhe tonifikues.
Alginati i pranishëm në Fucus i jep atij një veprim të butë laksativ ndërsa, për shkak të veprimit të tij endokrin, përdoret në trajtimin e psoriasis, një dermopati në të cilën shfaqet edhe crregullimi i lipideve. Në fitoterapi, falë pasurisë së tij me jod, Fucus mund të rekomandohet në subjektet me hipofunksionalitet tiroide duke stimuluar në mënyrë të ekuilibruar sintezën e hormoneve të tiroides; përdorimi i algave të detit nuk është i përshtatshëm për gjëndrat hipertiroide.
Një nga teknikat e zbatuara në trajtimin e mbipeshës konsiston në stimulimin e funksionit të tiroides për të përshpejtuar proceset e katabolizmit;
Alga e detit Fucus përdoret në fillim të një trajtimi dobësimi pasi, duke nxitur funksionin e tiroides dhe duke stimuluar qarkullimin e përgjithshëm, është fillimi i procesit të dobësimit, i cili nuk ndodh në masën yndyrore, por në atë të dobët, për rritjen e proteinave. katabolizmin. Veprimi i Fucus, i cili fillon të shfaqet pas të paktën tre javësh, lokalizohet kryesisht në zonat më të pasura me ind dhjamor, si ijet, kofshët, etj.

Mënyra e përdorimit
Rekomandojmë marrjen e 1 kapsulë në ditë, para drekës ose darkës.

PËRMBAJTJA MESATARA E PËRBËRËSVE KARAKTERIZUES
Komponentët për dozë ditore

 

(1 capsula nga 766 mg)

Alga Fucus tallo polvere 520,5 mg
Alga Fucus tallo estratto 112,5 mg
apporto di iodio 225 mcg (150% NRV)

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

.

  • AIUTA IL CONTROLLO DEL PESO
  • CARENZA DI IODIO

Il Fucus è un’alga bruna il cui tallo è lungo anche fino a un metro, simile ad un nastro e regolarmente ramificato. Tra i componenti principali vi è sicuramente lo iodio, tanto come iodio inorganico quanto come iodio organico, altri sali minerali, oligoelementi, vitamine, alginati e fattori che contribuiscono ad esercitare un’attività depurativa e tonificante metabolica. L’alginato presente nel Fucus gli conferisce una blanda azione lassativa mentre, in virtù della sua azione endocrina, viene impiegato nella terapia della psoriasi, dermopatia nella cui genesi interviene anche uno squilibrio a carico dei lipidi. In fitoterapia, grazie alla sua ricchezza iodio, il Fucus può essere indicato nei soggetti che presentano ipofunzionalità tiroidea stimolando la sintesi degli ormoni tiroidei in modo equilibrato; l’utilizzo dell’alga non è indicato agli ipertiroidei. Una delle tecniche attuate nel trattamento del sovrappeso consiste nello stimolare la funzionalità tiroidea al fine di accelerare i processi di catabolismo; l’Alga Fucus trova impiego all’inizio di una cura dimagrante in quanto, favorendo la funzionalità tiroidea e stimolando il ricambio generale, costituisce lo starter del processo di dimagrimento, che non avviene a carico della massa grassa, ma di quella magra, per l’aumento del catabolismo proteico. L’azione del Fucus, che si inizia ad evidenziare dopo almeno tre settimane, si localizza principalmente nelle sedi maggiormente ricche in tessuto adiposo, quali fianchi, cosce, ecc…

Mungesa e jodit

Referenca NAAL04

 

Alga deti fucus (Fucus vesiculosus L.) pluhur tallus, agjent lustrimi (guaskë kapsule): hidroksipropilmetilcelulozë, çamçakëz gellan; Alga deti fucus (Fucus vesiculosus L.) ekstrakt i thatë i thallusit i titruar në 0.2% në jod, agjent kundër ngjitjes: dioksid silikoni.

error: Content is protected !!