MUSTARD – N.21

 

“Ata që u nënshtrohen periudhave të trishtimit apo edhe dëshpërimit, sikur një re e ftohtë dhe e errët i mbulon duke fshehur dritën dhe gëzimin e jetës dhe e bën pothuajse të pamundur të duken të lumtur apo të gëzuar.”

Sinapis arvensis
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

MUSTARD

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Interesim i pamjaftueshëm në rrethanat aktuale

DISHARMONIA: Melankolia, depresioni që vjen dhe shkon në mënyrë të pashpjegueshme, trishtim pa shkak

VLERA POZITIVE: Forca e brendshme, gëzimi, qetësia

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

Ata që u nënshtrohen periudhave të trishtimit apo edhe dëshpërimit, sikur një re e errët e ftohtë i mbuloi duke u fshehur dritën dhe gëzimin e jetës. Mund të mos jetë e mundur të jepet asnjë arsye apo shpjegim për sulme të tilla. Kushtet e tilla bëjnë që është pothuajse e pamundur të dukesh i lumtur apo i gëzuar.”

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte anësore.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Insufficiente interesse verso le circostanze presenti

DISARMONIA: Malinconia, depressione che va e viene inspiegabilmente, Tristezza senza causa

VALENZA POSITIVA: Forza interiore, gioia, serenità

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che sono soggetti a periodi di tristezza o persino di disperazione, come se una nube fredda e oscura li offuscasse nascondendo loro la luce e la gioia della vita. Potrebbe non essere possibile fornire alcuna ragione o spiegazione di tali attacchi. Tali condizioni rendono quasi impossibile apparire felici o allegri. ”

MUSTARD – Referenca NAFB21

Ujë, Raki, Maceratodes Petalet e mustardës së egër.

error: Content is protected !!