Spray di Emergenza – Rescue Remedy – lule Bach N.39

Ky ilaç tregohet në gjendje të ndryshimeve të forta emocionale:

 • Përpara një interviste pune ose një provimi të rëndësishëm
 • Perpara se të shfaqeni ose të flisni në publik (ankthi i performancës)
 • Frika nga fluturimi, nga dentisti, nga marrja e mostrave të gjakut ose injeksioneve në rast të traumave fizike dhe emocionale.
 • Tek fëmijët: kriza e të qarit dhe e frikës, hiperaktiviteti, shkëputja nga nëna në ditët e para të shkollës, vështirësi në gjumë.

20 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

 

L 1.680

Produkt i disponueshem

 • Përshkrimi dhe përdorimi
 • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Ankth Panik

Ekstrakti i Emergjencës është kombinimi i luleve, i studiuar nga Dr. Bach për të kontrolluar ankthin, për të reduktuar stresin fizik dhe mendor të shkaktuar nga ngjarje traumatike të çdo natyre, falë efektit të tij qetësues.
Ky ilaç përbëhet nga pesë lule Bach të treguara posaçërisht për të reduktuar efektet e shokut dhe traumës:

 • Ylli i Betlehemit: kundër ndjenjës së pafuqisë që vjen nga trauma fizike dhe psikike
 • Rock Rose: kundër terrorit dhe panikut
 • Kumbulla e qershisë: kundër mungesës së vetëkontrollit
 • Impatiens: kundër nervozizmit dhe ankthit
 • Clematis: kundër ndjenjës së të fikëtit.

Ankth Panik : Ky produkt rekomandohet në gjendje të ndryshimeve të forta emocionale: • përpara një interviste pune ose një provimi të rëndësishëm • përpara paraqitjes ose të folurit në publik (ankth performancës)frikë nga fluturimi, nga dentisti, nga marrja e mostrave të gjakut ose injeksionet • në rast i traumës fizike • në rastin e traumës emocionale (prishja e fejesës, martesa …) • sulmet e zemërimit • sulmet e panikut të natyrës jo-klinike • ndjenja e të fikëtit • dhimbje koke • në shtatzëni dhe pas lindjes: ndryshime të papritura në humor , të përziera, ankthe dhe shqetësime, tensione në afërsi të lindjes, tronditje në lindje (të nënës dhe të porsalindurit). • tek fëmijët: kriza të qara dhe frike, hiperaktivitet, shkëputje nga nëna në ditët e para të shkollës, vështirësigjumë.

Mënyra e përdorimit
Ankth Panik : Një nebulizim me sprej në gojë, sipas nevojës. të paktën 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

.

L’ estratto di Emergenza è la combinazione di fiori, studiata dal Dr. Bach per controllare l’ansia, ridurre lo stress fisico e psichico indotto da eventi traumatici di qualsiasi natura, grazie al suo effetto calmante

Questo rimedio è composto da cinque Fiori di Bach specificamente indicati per ridurre gli effetti di shock e traumi:

Star of Bethlehem: contro il senso di impotenza derivante da traumi fisici e psichici

Rock Rose: contro il terrore e il panico

Cherry Plum: contro la mancanza di autocontrollo

Impatiens: contro l” agitazione e l” ansia

Clematis: contro la sensazione di mancamento e lo svenimento.

Questo rimedio è indicato negli stati di forte alterazione emotiva: • prima di un colloquio di lavoro o un esame importante • prima di comparire o parlare in pubblico (ansia da prestazione) • paura di volare, del dentista, di sottoporsi a prelievi o iniezioni • in caso di traumi fisici • in caso di traumi emotivi (rottura di un fidanzamento, matrimonio…) • attacchi di collera • attacchi di panico di carattere non clinico • senso di mancamento • cefalea • in gravidanza e dopo il parto: sbalzi d’umore, nausee, ansie e preoccupazioni, tensioni in prossimità del parto e del travaglio, shock da parto (della madre e del neonato). • nei bambini: crisi di pianto e paura, iperattività, distacco dalla mamma i primi giorni di scuola, difficoltà a dormire.

L’Estratto di Emergenza è disponibile in soluzione idroalcolica (acqua e brandy) in gocce da 10 ml, in spray da 20 ml e in crema da 30 ml.

L’estratto di emergenza crema ha le stesse proprietà delle gocce e dello spray e va applicata su contusioni accompagnate da gonfiore, distorsioni, graffi, punture d’insetti, piccole infiammazioni e piccoli tagli; la si può massaggiare sulle tempie (cefalea, mal di testa, vertigini), sul ventre (dolori mestruali, dolori colitici), sulla schiena per rilassare e ridurre le tensioni muscolari o i dolori.

Referenca NAFB39S

Ujë, Raki, Petalet Mirabolano Macerate, Petalet Vitalba, Petalet Balsam, Petalet Helianthus, Ylli i Bethlehemepetaleve (Korrespondon me 0,00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!