MIMULUS – N.20

 

Frika nga gjërat e botës: sëmundja, dhimbja, aksidentet, varfëria; frika nga errësira, nga të qenit vetëm, nga fati i pafavorshëm. Frika nga jeta e përditshme. Këta njerëz e mbajnë frikën në heshtje dhe në fshehtësi, nuk flasin lirisht ndaj të tjerëve.

Mimulus gattatus
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

MIMULUS

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimit e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Frikë, ankth dhe panik

DISHARMONIA: Frika nga gjërat e njohura (nga aeroplani, kafshët e shkollës dhe hapësirat e hapura), ndrojtja, frika që ju bën të skuqeni, ankthi për shkollën.

VLERA POZITIVE: Guxim, siguri, mbrojtje.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

Frika nga gjërat e botës: sëmundja, dhimbja, aksidentet, varfëria; frika nga errësira, nga të qenit vetëm, nga fati i pafavorshëm. Frika nga jeta e përditshme. Këta njerëz e mbajnë frikën në heshtje dhe në fshehtësi, nuk flasin. lirisht ndaj të tjerëve.”

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte anësore.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Paura, ansia e panico

DISARMONIA: Paura di cose note (dell’aereo degli animali della scuola e degli spazi aperti), timidezza, paura che fa arrossire, ansia per la scuola

VALENZA POSITIVA: Coraggio, sicurezza, salvaguardia.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Paura delle cose del mondo: malattie, dolore, incidenti, povertà; paura del buio, di essere soli, della fortuna avversa. Le paure della vita quotidiana. Queste persone sopportano i propri timori silenziosamente e in segreto, non ne parlano liberamente ad altri. ”

MIMULUS – Referenca NAFB20

Ujë, Raki, Petal i Verdhë Mimulus Macerate.

error: Content is protected !!