GORSE – N.13

  “Humbje e thellë e shpresës, këta njerëz nuk besojnë se është ende e mundur të bëhet diçka për ta. Ose për shkak se lejojnë veten të binden ose për të kënaqur të tjerët, ata mund të provojnë trajtime të ndryshme, në të njëjtën kohë duke u pohuar të bindur për të afërmit se atje nuk ka shumë shpresa për të përfituar prej saj.” Gentiana amarella 10 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

GORSE:

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Pasiguri

DISHARMONIA: Dëshpërim, heqje dorë, pesimizëm, dorëheqje me dëshpërim

VLERA POZITIVE: Shpresa, guximi

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Humbje e thellë e shpresës, këta njerëz nuk besojnë se është ende e mundur të bëhet diçka për ta. Ose për shkak se lejojnë veten të binden ose për të kënaqur të tjerët, ata mund të provojnë trajtime të ndryshme, në të njëjtën kohë duke u pohuar të bindur për të afërmit se atje nuk ka shumë shpresa për të përfituar prej saj.”

Njerëzit “Gorse” sipas fjalëve të Dr. Edward Bach: ” Ata japin përshtypjen se kanë një nevojë të fortë në jetën e tyre, për një rreze dielli që largon retë e errëta dhe të trishtuara … “. Kjo lule rezonon tek njerëzit që janë shpesh të dëshpëruar, subjekt i depresionit endogjen, i cili ndonjëherë kulmojnë me tentativën për vetëvrasje, disponimi i tyre është shumë pesimist dhe shfaqin neuroza të mundshme ankthi.
Gorse largon dyshimin dhe pritjen e një mrekullie dhe ofron mundësi të reja për shtytje dhe dëshirë për të parë “fundin e tunelit”, pacientët dëshirojnë kështu një përballje aktive, provojnë terapi të reja, hapen nga jashtë.
• Emocionet e frenuara nga fillimi (para se të merrni lulen): Humbje shprese, dëshpërim pa rrugëdalje, depresion i thellë.
• Emocionet evolucionare-të lirshme (pas marrjes së luleve): Shpresa, besimi.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB13

.

.

Incertezza

DISARMONIA: Disperazione, rinuncia, pessimismo, rassegnazione con disperazione

VALENZA POSITIVA: Speranza, forza d’animo

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Profonda perdita di speranza, queste persone non credono sia possibile fare ancora qualcosa per loro. O perché si lasciano convincere o per compiacere gli altri possono provare diverse cure, al tempo stesso affermando convinti a coloro che sono vicini che non vi è molta speranza di trarne beneficio. “

Le persone “Gorse” secondo le parole del dott. Edward Bach: ” danno l’impressione di aver un forte bisogno nella loro vita, di un raggio di sole che scacci le nuvole scure e tristi… ”.Questo fiore risuona nelle persone spesso disperate, soggette alla depressione endogena, che culmino a volte nel tentativo di suicidio, il loro stato d’animo è molto pessimista e manifestano possibili nevrosi d’angoscia.
Gorse toglie il dubbio e l’attesa di un miracolo e offre nuove opportunità di slancio e voglia di intravedere la “fine del tunnel”, i pazienti hanno così voglia di un confronto attivo, provano nuove terapie, si aprono all’esterno.
• Emozioni iniziali-inibite (prima di prendere il fiore):Perdita di speranza, disperazione senza via d’uscita, depressione profonda.
• Emozioni evolutive-sciolte (dopo aver assunto il fiore):Speranza, fede.

Uji, Rakia, Macerati i petaleve Ginestrone (që korrespondon me 0.00025% të përbërësit nxjerrës)

error: Content is protected !!