HORNBEAM – N.17

 

Për ata që mendojnë se nuk kanë forcë të mjaftueshme, mendore apo fizike, për të mbajtur barrën e jetës që u është ngarkuar; aktivitetet e përditshme duken shumë të rënda për t’u përballuar.

Carpinus betulus
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

HORNBEAM

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

DISHARMONIA: Lodhje mendore, dyshim në aftësitë për të përballuar jetën e përditshme, mërzitje me jetën e përditshme, apati në mëngjesin e së hënës.

VLERA POZITIVE: Konsolidim, vrull, energji, vitalitet.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që mendojnë se nuk kanë forcë të mjaftueshme, mendore apo fizike, për të mbajtur barrën e jetës që u është ngarkuar; aktivitetet e përditshme duken shumë të rënda për t’u përballuar, megjithëse në përgjithësi arrijnë të përmbushin detyrat e tyre. Për ata që besojnë se disa pjesë, të trupit apo të mendjes, duhet të forcohen përpara se të mund të bëjnë lehtësisht punën e tyre.”

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte Përdorim

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Incertezza o insicurezza

DISARMONIA: Stanchezza mentale, dubbio rispetto alla propria capacità di affrontare il quotidiano, noia per il quotidiano, apatia del lunedì mattina

VALENZA POSITIVA: Consolidamento, vigore, energia, vitalità

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che sentono di non avere sufficiente forza, mentale o fisica, per portare il peso della vita posto su di loro; le attività quotidiane sembrano troppo pesanti da affrontare, benché generalmente essi riescano a portare a termine i propri compiti. Per quelli che credono che alcune parti, del corpo o della mente, necessitino di essere rafforzate prima di poter agevolmente compiere il proprio lavoro.”

HORNBEAM  – Referenca NAFB17

Ujë, Raki, Petalet e shkozës së bardhë.

error: Content is protected !!