HONEYSUCKLE – N. 16

 

“Ata që jetojnë shumë në të kaluarën, një kohë ndoshta gëzimi të madh, ose kujtimesh të një miku të humbur ose ambiciesh të parealizuara.
Ata nuk presin ndonjë lumturi tjetër të ngjashme me atë të njohur tashmë.”

Lonicera caprifolium
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

HONEYSUCKLE

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Interesim i pamjaftueshëm në rrethanat aktuale

DISHARMONIA: Nostalgji, jeton në të shkuarën, keqardhje, melankoli.

VLERA POZITIVE: Interesi për të tashmen.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

Ata që jetojnë shumë në të kaluarën, një kohë ndoshta gëzimi të madh, ose kujtimesh të një miku të humbur ose ambiciesh të parealizuara. Ata nuk presin ndonjë lumturi tjetër të ngjashme me atë të njohur tashmë.”

Fjala kyçe për këtë ilaç është “Plaku i vetmuar” që është aq nostalgjik për të kaluarën që nuk ekziston më dhe që kënaqet me kujtimet, jo domosdoshmërisht të këndshme, të kohës, sikur të ishte i lidhur me zinxhirë në to, sa nuk është më. më të aftë për të jetuar të tashmen.
Dr. Edward Bach i përshkruan këta njerëz si: “…ata që mendojnë gjatë dhe shumë për të kaluarën, duke dëshiruar një kohë të lumtur, duke e braktisur veten në kujtimin e një miku të humbur ose ëndrrat e vjetra të paplotësuara kurrë. Ata nuk kanë asnjë shpresë për të jetuar sërish momente të lumtura, përveçse në të kaluarën…”.
Tipologjia e HONEYSUCKLE përshkruan një person që i shpëton realitetit, “shkëputet” dhe shkon në të kaluarën, ndryshe nga Clematis që “shkëput” dhe shkon në ëndërr; shpesh eshte tip melankolik dhe pak i bezdisshem, perserites, bushel, ka nje qendrim qe shkon kunder vetes. Magjia e këtij ilaçi është kthimi në jetë në të tashmen dhe thyerja e zinxhirëve të kujtimeve dhe të së shkuarës. Në të vërtetë, Honeysuckle arrin të kapërcejë gjendjen e bllokimit të së shkuarës, duke na rikthyer në rrugën tonë personale drejt vetërealizimit.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte anësore.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Insufficiente interesse verso le circostanze presenti

DISARMONIA: Nostalgia, si vive nel passato, rimpianti, malinconia.

VALENZA POSITIVA: Interesse per il presente, utile anche nei casi di lutto.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che vivono molto nel passato, tempo forse di grande gioia, o di memorie di un amico perduto, o di ambizioni mai realizzate. Non si aspettano altra felicità simile a quella già conosciuta. ”

La parola chiave per questo rimedio è “Il vecchio solo” che ha tanta nostalgia del passato che non c’è più e che indulge nei ricordi, non necessariamente piacevoli, del tempo, come se fosse incatenato in questi, da non riuscire più a vivere il presente.
Il Dott.Edward Bach descrive queste persone come: “…coloro che con il pensiero si soffermano a lungo nel passato, rimpiangono un tempo felice, si abbandonano al ricordo di un amico perduto o a vecchi sogni mai realizzati. Non nutrono alcuna speranza di vivere ancora dei momenti felici, se non nel passato…”.
La tipologia Honeysuckle descrive una persona che sfugge la realtà, “stacca” e va nel passato, a differenza di Clematis che “stacca” e va nel sogno; spesso è un tipo malinconico ed un po’ fastidioso, ripetitivo, moggio, ha un’ atteggiamento che va contro sé stesso. La magia di questo rimedio è far ritornare a vivere nel presente e spezzare le catene dei ricordi e del passato. Addirittura, Honeysuckle riesce a far superare lo stato di blocco del passato, riportandoci nel nostro cammino personale verso la realizzazione del sé.

HONEYSUCKLE – Referenca NAFB16

Ujë, Raki, Macerate e petals dorëzonjë.

error: Content is protected !!