MELATONINA GOCCE

  • Rregullon ciklin gjumë-zgjim
  • Rregulloi ritmin cirkadian 
  • Nuk ndërhyn në aktivitetin e përditshëm

50 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.080

Nuk disponohet në magazinë.
(Porositeni pas disa ditësh)

  • Përshkrimi dhe përdorimi

Përshkrimi dhe përdorimi

Melatonina

  • Rregullon ciklin e gjumit dhe zgjimit
  • I dobishëm në rast të ndryshimeve të zonës kohore (sindroma Jat Lag)

Melatonina Gocce është një shtesë ushqimore e melatoninës, e cila ndihmon në rregullimin e ciklit gjumë-zgjim dhe redukton kohën e nevojshme për të fjetur.
Melatonina është një hormon i sekretuar kryesisht, por pa u kufizuar nga një gjëndër e vogël në tru e quajtur gjëndra pineale ose epifiza. Prodhimi i tij është minimal në muajt e parë të jetës, rritet në rini dhe më pas kthehet në rënie në moshën madhore të vonë dhe në pleqëri.
Melatonina është një substancë shumë e rëndësishme sepse vepron në hipotalamus dhe rregullon ritmin cirkadian të trupit. Sekretimi i tij rregullohet nga drita: kur stimuli i dritës arrin në retinë, një sinjal transmetohet në epifizë dhe sekretimi i tij frenohet, në një mënyrë të varur nga doza. Errësira, përkundrazi, stimulon lirimin e saj; menjëherë pas fillimit të errësirës, ​​përqendrimet e melatoninës në gjak rriten me shpejtësi dhe arrijnë maksimumin ndërmjet orës 2 dhe 4 të mëngjesit dhe më pas ulen gradualisht me afrimin e mëngjesit. Për këtë arsye, melatonina arrin kulmin gjatë natës dhe vlera shumë më të ulëta gjatë ditës. Melatonina është treguar të jetë efektive në disa çrregullime të gjumit; në fakt, shumica e tyre varen nga një zhvendosje fazore në ciklin e sekretimit të këtij hormoni dhe një shtesë e melatoninës mund të ndihmojë në rivendosjen e ritmeve NATYRALE biologjike të trupit.
Në përgjithësi, efekti i dobishëm arrihet me marrjen e melatoninës duke filluar nga një dozë prej 1 mg, pak para gjumit.
Efektiviteti i melatoninës është i dukshëm edhe në trajtimin e jet lag-it, e ashtuquajtura sindroma e zonës kohore që prek ata që udhëtojnë shpesh nga një pjesë e botës në tjetrën;
Kjo sindromë karakterizohet nga çrregullime të gjumit, mungesë oreksi, vështirësi në tretje, nervozizëm.
Një integrim i melatoninës ndërhyn në këto raste për të rregulluar orën e brendshme, të mërzitur nga zona kohore.

Melatonin

Mënyra e përdorimit
Merrni 1 porcion (20 pika = 1 mg) para se të shkoni në shtrat.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

.

  • Regola il ciclo sonno e veglia
  • Utile in caso di variazioni di fuso orario (sindrome di Jat Lag)

Melatonina Gocce è un integratore alimentare di melatonina, che contribuisce a regolarizzare il ciclo sonno-veglia e a ridurre il tempo richiesto per prendere sonno. La melatonina è un ormone secreto prevalentemente, ma non solo, da una piccola ghiandola presente nel cervello chiamata ghiandola pineale o epifisi. La sua produzione è minima nei primi mesi di vita, aumenta nell’età giovanile per poi tornare a calare nella tarda età adulta ed anziana. La melatonina è una sostanza molto importante perché agisce sull’ipotalamo e va a regolare il ritmo circadiano dell’organismo. La sua secrezione viene regolata dalla luce: quando lo stimolo luminoso arriva alla retina, viene trasmesso un segnale all’epifisi e viene inibita la sua secrezione, in misura dose-dipendente. Il buio, al contrario, ne stimola il rilascio; poco dopo la comparsa dell’oscurità le concentrazioni di melatonina nel sangue aumentano rapidamente e raggiungono il massimo tra le 2 e le 4 di notte per poi ridursi gradualmente all’approssimarsi del mattino. Per questo motivo la melatonina ha un picco nelle ore notturne e valori molto più bassi durante il giorno. La melatonina si è dimostrata efficace in alcuni disturbi del sonno; infatti la maggior parte di essi dipendono da uno sfasamento del ciclo di secrezione di questo ormone e un supplemento di melatonina può aiutare a ripristinare i naturali ritmi biologici dell’organismo. In generale, l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di melatonina a partire da un dosaggio di 1 mg, poco prima di coricarsi. L’efficacia della melatonina si evidenzia anche nella cura del jet-lag, la cosiddetta sindrome da fuso orario che colpisce coloro che viaggiano frequentemente da una parte all’altra del mondo; questa sindrome si caratterizza per disturbi del sonno, mancanza di appetito, difficoltà digestive, nervosismo ed irritabilità. Un integrazione di melatonina interviene in questi casi per regolarizzare l’orologio interno, scombussolato dal fuso orario.

Referenca NAME02

Melatonin

error: Content is protected !!