PINE – N.24

 

Për ata që fajësojnë veten. Edhe kur janë të suksesshëm, ata mendojnë se mund të kishin bërë më mirë dhe nuk janë kurrë të kënaqur me përpjekjet apo rezultatet e tyre. 

Pinus silvestris
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

PINE

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Dekurajimi dhe dëshpërimi

DISHARMONIA: Ndjenja e fajit, pamjaftueshmëria, vetëakuza, ndjenja e fajit të ndërgjegjes

VLERA POZITIVE: Vetëpranim, vetëfalje.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që fajësojnë veten. Edhe kur janë të suksesshëm, ata mendojnë se mund të kishin bërë më mirë dhe nuk janë kurrë të kënaqur me përpjekjet apo rezultatet e tyre. Ata janë punëtorë të palodhur dhe vuajnë shumë nga gabimet që i atribuojnë vetes. Ndonjëherë, per një gabim te bërë nga dikush tjetër, ata e marrin përgjegjësinë për të”.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Scoraggiamento e disperazione

DISARMONIA: Senso di colpa, inadeguatezza, autoaccusa, sensazione di coscienza sporca

VALENZA POSITIVA: Autoaccettazione, perdono di se stessi.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che biasimano se stessi. Persino quando hanno successo pensano che avrebbero potuto fare meglio, e non si accontentano mai dei propri sforzi o risultati. Sono lavoratori instancabili e soffrono molto per gli errori che attribuiscono a se stessi. Talvolta, in presenza di un errore compiuto da qualcun altro, se ne assumono essi stessi la responsabilità. ”

PINE – Referenca NAFB24

Ujë, raki, petale pishe macerate.

error: Content is protected !!