IMPATIENS – N.18

 

Ata që janë të shpejtë në mendime dhe veprime dhe dëshirojnë që gjithçka të bëhet pa hezitim dhe vonesë.
Ata e kanë shumë të vështirë të jenë të durueshëm me njerëzit e ngadaltë.

Impatiens glandulifera
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

IMPATIENS

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

DISHARMONIA: Padurim, nxitim, nervozizëm i lehtë, belbëzim nga nxitimi.

VLERA POZITIVE: Dinamizëm, durim.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Ata që janë të shpejtë në mendime dhe veprime dhe dëshirojnë që gjithçka të bëhet pa hezitim dhe vonesë. Kur sëmuren me ankth dëshirojnë një shërim të shpejtë. Ata e kanë shumë të vështirë të jenë të durueshëm me njerëzit e ngadaltë, duke e konsideruar atë një të metë dhe humbje kohe. , dhe bëjnë përpjekje në çdo mënyrë për t’i bërë njerëzit e tillë më të kujdesshëm. Shpesh ata preferojnë të punojnë dhe të mendojnë vetë, që të jenë në gjendje të bëjnë gjithçka me ritmin e tyre.”

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte anësore.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Solitudine

DISARMONIA: Impazienza, fretta, facile irritabilità, balbuzie per la fretta.

VALENZA POSITIVA: Dinamismo, pazienza.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che sono veloci in pensieri e azioni e desiderano che tutto sia fatto senza esitazione o ritardo. Quando malati desiderano ansiosamente una rapida guarigione. Trovano molto difficile essere pazienti con le persone lente, considerandolo un difetto e una perdita di tempo, e si adoperano in tutti i modi per rendere tali persone più sollecite. Spesso preferiscono lavorare e pensare da soli, per poter fare tutto secondo i propri ritmi. ”

IMPATIENS – Referenca NAFB18

Uji, rakia, petalet macerate balsam.

error: Content is protected !!