RHODIOLA ROSEA – EXTRA

 • Stimulon ndjenjën e ngopjes
 • Lehtëson humbjen e peshës
 • Çrregullime të humorit
 • Ndihmon përqendrimin
 • Qëndrueshmëria e muskujve

        30 tableta nga 1000 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 2.150

Produkt i disponueshem

 • Përshkrimi dhe përdorimi
 • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

RHODIOLA ROSEA

 • Stimulon ndjesinë e ngopjes 
 • LEHTËSON ZBATIMIN E DIETET ME KALORI TË ULËTA
 • TË DOBISHME NË TRAJTIMIN E ÇRREGULLIMEVE TË HUMORIT 
 • NDIHMON KONCENTRIMIN
 • KONTRIBON NË RRITJEN E REZISTENCËS SË MUSKUJVE

Rhodiola Rosea Extra është një shtesë ushqimore e bazuar në ekstraktin Rhodiola rosea, fitokompleksi i të cilit ka efekte të shumta të dobishme për trupin, duke përfshirë aftësinë për të përmirësuar përqendrimin dhe për të rritur mbrojtjen NATYRALE.
Veprimi i tij mund të jetë gjithashtu i dobishëm si një ndihmës fiziologjik që synon lehtësimin e zbatimit të dietave me kalori të ulët që synojnë promovimin e reduktimit të peshës trupore.

Rodiola (Rhodiola rosea) është një bimë e familjes Crassulaceae. I njohur si një adaptogen bimor me veti dobësuese, është i dobishëm kundër stresit, nervozizmit dhe takikardisë.
Rrënjët e rodiolës kanë një veprim adaptogjen, antistres, duke favorizuar aftësitë e të mësuarit dhe të kujtesës në përgjithësi, të njohura në mjekësinë popullore siberiane. Këto veti janë vërtetuar shkencërisht dhe i atribuohen pranisë së glikozideve fenilpropanoide, në veçanti salidrozidit dhe rosavidinës, struktura kimike e të cilave është e ngjashme me atë të siringinës (eleutheroside B), një nga përbërësit aktivë të eleutherococcus. Salidroside konfirmoi gjithashtu një efekt anabolik, i cili rrit kapacitetin e punës dhe performancën organike. Rhodiola prodhon një rritje të përqendrimit plazmatik të beta-endorfinës në gjendje të parandalojë ndryshimet hormonale që tregojnë stresin. Rhodiola përdoret për të lehtësuar stresin dhe ndjenjat e lodhjes fizike dhe mendore dhe për të përmirësuar gjendjen shpirtërore. Bima ka veti dobësuese, për shkak të stimulimit të disa lipazave të afta për të përshpejtuar çlirimin e yndyrave nga indet e depozitimit (lipoliza) për t’i shndërruar ato në yndyrë kafe, në mënyrë që të sintetizohen lehtësisht, pra të “digjen” për të prodhuar energji. Për më tepër, rodiola është në gjendje të rrisë nivelet e serotoninës në sistemin nervor qendror me rreth 30%, një hormon i aftë për të hequr dëshirën obsesive për karbohidrate dhe për të kryer një veprim qetësues-anti-ankth, duke reduktuar në masë të madhe urinë ankthioze. Glikozidet që përmbahen në rrënjë janë gjithashtu të afta të rrisin nivelet e dopaminës, një substancë që mund të transmetohet në S.N.C. një shenjë e ngopjes.

Studimet sovjetike kanë treguar se, duke vepruar si një stimulues në sistemin hormonal femëror, tregohet në rastet e:
– Amenorrhea;
– përmirëson ndjeshëm fertilitetin.

Nga ana mashkullore, ajo promovon funksionalitetin dhe performancën seksuale në 70% të meshkujve që vuajnë nga disfunksioni erektil ose derdhje e parakohshme. Në Siberi, rodiola rekomandohet si afrodiziak për ata që vuajnë nga çrregullimet seksuale.

Mënyra e përdorimit
Rekomandohet marrja e 1/2 tabletave në ditë, larg vakteve kryesore.

TENORI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Componenti

per dose massima giornaliera 

(2 tavolette da 1000 mg)

Rhodiola rosea radice e.s. 800 mg
apporto di rosavin 24 mg
apporto di salidroside 8 mg

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

.

 • STIMOLA IL SENSO DI SAZIETÀ
 • FACILITA L’ATTUAZIONE DI DIETE IPOCALORICHE
 • UTILE NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL’UMORE
 • AIUTA LA CONCENTRAZIONE
 • CONTRIBUISCE L’AUMENTO DELLA RESISTENZA MUSCOLARE

Rhodiola Rosea Extra è un integratore alimentare a base di estratto di Rhodiola rosea il cui fitocomplesso è dotato di molteplici effetti benefici per l’organismo, tra cui la capacità di migliorare la concentrazione e aumentare le difese naturali. La sua azione può essere utile anche come coadiuvante fisiologico finalizzato a facilitare l’attuazione di diete ipocaloriche atte a favorire la riduzione del peso corporeo.

La rodiola (Rhodiola rosea) è una pianta della famiglia delle Crassulaceae. Nota per essere un adattogeno vegetale dalle proprietà dimagranti, è utile contro stress, nervosismo e tachicardia.
Le radici di rhodiola hanno un’azione adattogena, antistress, favorente in generale le capacità di apprendimento e di memoria, ben conosciute dalla medicina popolare siberiana. Queste proprietà sono state provate scientificamente e sono riconducibili alla presenza di glicosidi fenilpropanoidici, in particolare il salidroside e la rosavidina, la cui struttura chimica è simile a quella della siringina (eleuteroside B), uno dei principi attivi dell’eleuterococco. Il salidroside ha pure confermato un effetto anabolico, che aumenta la capacità lavorativa e il rendimento organico.
La rhodiola produce un aumento della concentrazione plasmatica di beta-endorfine in grado di prevenire le variazioni ormonali indicative dello stress.La rodiola si utilizza per alleviare stress e sensazione di affaticamento fisico e mentale e per migliorare il tono dell’umore.
La pianta ha proprietà dimagrante, dovuta alla stimolazione di alcune lipasi in grado di accelerare la liberazione dei grassi dai tessuti di deposito (lipolisi) per trasformarli in grasso bruno, così da essere facilmente sintetizzato, cioè “bruciato” per produrre energia. Inoltre la rhodiola è in grado di aumentare del 30% circa i livelli di serotonina nel sistema nervoso centrale, ormone in grado di togliere il desiderio ossessivo di carboidrati e svolgere azione sedativa-antiansia, riducendo notevolmente la fame ansiosa.
I glicosidi contenuti nella radice sono pure capaci di incrementare i livelli di dopamina, sostanza capace di trasmettere al S.N.C. un segnale di sazietà.

Studi sovietici hanno dimostrato che, agendo come stimolante sul sistema ormonale femminile, è indicato in caso di:
– Amenorrea;
– migliora significativamente la fertilità.

Su quello maschile favorisce la funzionalità e la prestazione sessuale nel 70% degli uomini sofferenti di disfunzione erettile o di eiaculazione precoce. In Siberia, la rhodiola è consigliata come afrodisiaco a chi soffre di turbe sessuali.

Referenca NARH02

Rhodiola rosea (Rhodiola rosea) ekstrakt i thatë i rrënjës (72.7%) i titruar në 3% në rosavin. Stabilizues> Celulozë, Çamçakëz Guar, Fosfat kalciumi. Agjentë kundër ngjitjes> Stearat magnezi, dioksid silici.

error: Content is protected !!