SWEET CHESTNUT – N.30

“Për ato momente që u ndodhin njerëzve të caktuar kur ankthi është aq i madh sa duket i padurueshëm. Kur mendja ose trupi ndjen se ka arritur kufirin e qëndrueshmërisë dhe se ka ardhur koha për t’u larguar. Kur duket se nuk ka mbetur. asgjë tjetër veç shkatërrimit dhe asgjësimit për t’u përballur.”

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

 

 

 

10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

SWEET CHESTNUT

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose crregullimet emocionale.

Dekurajimi dhe dëshpërimi

CRREGULLIMI : Dëshpërim i thellë, në prag të qëndrueshmërisë, dorëheqje e plotë, ankth i skajshëm.

VLERA POZITIVE: Metamorfozë dhe rilindje, shpresë.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ato momente që u ndodhin njerëzve të caktuar kur ankthi është aq i madh sa duket i padurueshëm. Kur mendja ose trupi ndjen se ka arritur kufirin e qëndrueshmërisë dhe se ka ardhur koha për t’u larguar. Kur duket se nuk ka mbetur. asgjë tjetër veç shkatërrimit dhe asgjësimit për t’u përballur.”

Njerëzit e “Gështenjës së ëmbël” janë përgjithësisht impozantë dhe të fortë, nuk ankohen me gjithë vuajtjet e mëdha të brendshme, prandaj tregojnë dinjitet. Përfitimet e këtij ilaçi janë të çuditshme, në fakt Gështenja e ëmbël rindez dritën e brendshme dhe ndihmon për të dalë nga tuneli i dëshpërimit, njerëzit përshkohen nga optimizmi dhe harmonia, duke rikompozuar “thyerjen themelore” dhe duke e udhëhequr personin në një ndryshim të plotë vendimtar e paqes.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Scoraggiamento e disperazione

DISARMONIA: Profonda disperazione, ai limiti della sopportazione, rassegnazione completa, Ansia estrema.

VALENZA POSITIVA: Metamorfosi e rinascita, speranza.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quei momenti che accadono a certe persone in cui l’angoscia è tanto grande da sembrare insopportabile. Quando la mente o il corpo sentono di aver raggiunto il limite della sopportazione, e che sia giunto il momento di cedere il passo. Quando sembra non rimanere altro che distruzione e annientamento da affrontare. ”

Le persone “Sweet Chestnut” sono generalmente imponenti e forti, non si lamentano nonostante la grande sofferenza interiore, perciò si mostrano dignitose. I benefici di questo rimedio sono portentosi, infatti Sweet Chestnut riaccende la luce interiore ed aiuta ad uscire dal tunnel della disperazione, le persone sono pervase da ottimismo ed armonia, ricomponendo la “frattura sottostante” e guidando la persona in un cambiamento decisivo pieno di pace.

Referenca NAFB30

Ujë, raki, petale të maceratit të gështenjës së ëmbël (që korrespondon me 0.00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!