M.G MIRTILLO Nero ( Vaccinium Myrtillus )

Përdoret kryesisht për të ruajtur funksionin e syve, lodhjen e syve (p.sh. te njerëzit që përdorin kompjuterë shpesh) dhe për të parandaluar kataraktet dhe degjenerimin makular.

Vaccinium Myrtillus
50 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.440

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Sytë e lodhur
Kryesisht për të ruajtur mirefunksionimin e syve, veçanërisht në shikimin e natës dhe lodhjen (p.sh. te njerëzit që përdorin kompjuterë shpesh), si dhe në parandalimin e kataraktave dhe degjenerimit makular. Veprim mbrojtës në enët e gjakut dhe enët venoze.

Veprim mbrojtës në sy dhe enët e gjakut:
lufton brishtësia dhe përshkueshmëria vaskulare, duke mbrojtur kapilarët si në nivelin e retinës ashtu edhe në atë periferik.
Studimet e rrepta klinike tregojnë se antocianozidet e boronicës reduktojnë dëmtimin e kapilarëve të retinës në një mënyrë statistikisht domethënëse në krahasim me placebo në pacientët që vuajnë nga retinopatia hipertensive dhe/ose diabetike. Prandaj mund të parandalojë retinopatinë diabetike.
Është gjithashtu në gjendje të pengojë ngjitjen e mikrobeve në fshikëz.

Mënyra e përdorimit
60 pika 2 ose 3 herë në ditë larg vakteve në pak ujë të barabartë me një dozë ditore prej 3 ml ekstrakt sythash, që korrespondon me 0,06 g sytha ose filiza ose rrënjë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Vini re
Mbajeni mundësisht larg fëmijëve nën moshen tre vjeç. Mos e tejkaloni dozën e rekomanduar ditore. Suplementet nuk synojnë të zëvendësojnë një dietë të larmishme dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Ruajeni në një vend të freskët dhe të thatë larg burimeve të nxehtësisë. Ekstrakt alkoolik i vlefshëm për përdorim të ndryshëm për prodhimin e pijeve.

Sytë e lodhur – Referenca NAGE24

.

.

Utilizzato principalmente per sostenere la funzionalità degli occhi, in particolare nella visione notturna e in caso di affaticamento (ad es. nelle persone che utilizzano spesso il computer), nonché nella prevenzione della cataratta e della degenerazione maculare. Azione protettiva sui vasi sanguigni e sui vasi venosi.

Azione protettiva sull’occhio e sui vasi sanguigni:
Combatte la fragilità e la permeabilità vasale, proteggendo i capillari sia a livello della retina sia a livello periferico.
Studi clinici rigorosi dimostrano che gli antocianosidi del Mirtillo riducono i danni ai capillari della retina in modo statisticamente significativo rispetto al placebo in pazienti che soffrono di retinopatia ipertensiva e/o diabetica. Può quindi prevenire la retinopatia diabetica.
Inoltre è in grado di ostacolare l’adesione dei germi alla vescica.

Sytë e lodhur – Referenca NAGE24

Vaccinium Myrtillus

error: Content is protected !!