ROCK ROSE – N.26

 

Mjekimi urgjent edhe për rastet që duken të pashpresë. Për aksidente ose sëmundje të papritura, ose kur pacienti është shumë i frikësuar ose i tmerruar.

Helianthenum nummularium
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

ROCK ROSE

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Frikë, ankth dhe panik

DISHARMONIA: Terror, frikë bllokuese, situata paniku, ankth me takikardi,

VLERA POZITIVE: Relax rigjenerim nervor.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

Mjekimi urgjent edhe për rastet që duken të pashpresë. Për aksidente ose sëmundje të papritura, ose kur pacienti është shumë i frikësuar ose i tmerruar, ose nëse kushtet janë të rënda deri në atë pikë sa të shkaktojnë frikë të madhe edhe tek ata persona qe ka pranë. Nëse pacienti nuk është i vetëdijshëm, buzët e tij mund të lagen me ilaçin. Gjithashtu mund të nevojiten mjete të tjera shtesë, për shembull, Clematis në rast të pavetëdijes, e cila është një gjendje e përgjumjes së thellë; Agrimoni, nëse ka, mundime dhe kështu me radhë.”

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte anësore.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Paura, ansia e panico

DISARMONIA: Terrore, paura che blocca, situazioni di panico, ansia con tachicardia,

VALENZA POSITIVA: Calma, rigenerazione nervosa.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Il rimedio di soccorso.14 Il rimedio di emergenza persino per i casi che appaiono senza speranza. Per incidenti o malattie improvvise, o quando il paziente è molto spaventato o terrorizzato, oppure se le condizioni sono gravi al punto da causare grande paura in chi è vicino. Se il paziente non è cosciente gli si possono inumidire le labbra con il rimedio. Potrebbero anche rendersi necessari altri rimedi in aggiunta, ad esempio, Clematis in caso di incoscienza, che è uno stato di profondo assopimento; Agrimony, se c’è tormento e così via. ”

ROCK ROSE – Referenca NAFB26

Ujë, Raki, petale të maceruara Eliantemo.

error: Content is protected !!