O.E EUCALIPTO – Vaj esencial Eucalyptus

SISTEMI IMUNET: Lija e dhenve, ftohjet, epidemitë, gripi, fruthi, dobësia, dhimbje koke, nevralgji

10 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 840

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

SISTEMI I IMUNITETIT – O.E EUCALIPTO:

DERMATOLOGJIA: Djegie, flluska, prerje, herpes, pickime insektesh, lufton insektet, morra, infeksione të lëkurës, plagë.

QARKULLIMI, MUSKUJT DHE ARTIKULACIONET Dhimbje dhe dhimbje kyçesh, insuficiencë qarkullimi, artrit reumatoid.

SISTEMI RESPIRATOR: Astma, bronkit, gëlbazë, kollë, sinusit, infeksione të fytit.

SISTEMI UROGENITAL: Cystitis, leucorrhoea.

SISTEMI IMUNET: Lija e dhenve, ftohjet, epidemitë, gripi, fruthi, dobësia, dhimbje koke, nevralgji.

Duke stimuluar aftësitë logjike, vaji esencial i eukaliptit, nëse thithet, ndihmon në rikuperimin e përqendrimit dhe freskisë në momentet e çrregullimit dhe torturës. Në një nivel psikik, në fakt, eukalipt është një dush i ftohtë për ata që bien pre e lehtë e eksitimit. Energjia e tij me një vlerë shumë intelektuale: favorizon të mësuarit dhe dëshirën për të evoluar te njerëzit dembelë dhe të papunë; ndihmon në rast inercie, plogështie, vështirësie në përqendrim dhe mungesë interesi për punën intelektuale.
Pastruesi i ajrit, nëse shpërndahet në dhoma, kundërshton përhapjen e agjentëve biologjikë infektivë si viruset e gripit dhe parainfluencës. Ruan shëndetin dhe nxit shërimin.
Dekongestant: flakë dhe qetëson irritimin e mukozave të hundës, lëngon gëlbazën mbi të cilën ka veprim ekspektorant, pra lehtëson nxjerrjen e mukozës. Në aromaterapi përdoret për inhalacione, në rast të ftohjes, dhimbje koke të shkaktuar nga sinoziti, rinitit dhe kollës.
Antiseptik: kryen edhe një aktivitet efektiv antibakterial, shumë i përshtatshëm për sëmundjet e traktit urogjenital në rastin e cistitit, leukoresë dhe kandidiazës, për të cilat rekomandohet edhe për efektin e tij deodorant.
Tonik: në rast të pamjaftueshmërisë së qarkullimit të gjakut. Si të gjithë vajrat esencialë balsamikë, të përdorur nga jashtë, ai ka veti stimuluese në sistemin e qarkullimit të gjakut. I holluar në vaj bajame dhe i masazhuar në gjymtyrët e poshtme, është një ilaç i vërtetë për këmbët, kyçet dhe këmbët e lodhura ose të fryra: riaktivizon qarkullimin dhe freskon, rekomandohet veçanërisht gjatë stinës së verës.

Nuk përmban tretës

Mënyra e përdorimit
2-5 pika 2-3 here ne dite me pak sheqer ose ne uje te nxehte.Praktikohen shume edhe inhalimet dhe fërkimet me esencë te holluar ne vaj bajamesh te embel.Është vene re se fërkimet perkutane në gjoks,qafë dhe shpinë arrijnë shpejt , nëpërmjet lëkurës, një pjesë e madhe e mushkërive ku me një përthithje të parë pason eliminimi nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes me një efekt të dytë balsamik. 2 pika në një lugë çaji me vaj bajame të ëmbël, 2/3 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

PARALAJMËRIME
Mbajeni mundësisht larg fëmijëve nën moshen tre vjeç Mos e tejkaloni dozën e rekomanduar ditore. Suplementet nuk synojnë te zëvendësojne për një dietë të larmishme dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Mos e perdorni produktin ashtu siç është nëse nuk është holluar siç duhet. Shmangni kontaktin me sytë dhe mukozën.

SISTEMI I IMUNITETIT – O.E EUCALIPTO – Referenca NAOE21

.

.

DERMATOLOGIA: Ustioni, vescichette, tagli, herpes, punture di insetto, insettorepellente, pidocchi, infezioni della pelle, ferite.

CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI: Algie e dolori articolari, insufficienza circolatoria, artrite reumatoide, strappi.

SISTEMA RESPIRATORIO: Asma, bronchite, catarro, tosse, sinusite, infezioni della gola.

SISTEMA UROGENITALE: Cistite, leucorrea.

SISTEMA IMMUNITARIO: Varicella, raffreddore, forme epidemiche, influenza, morbillo, debilità, cefalea, nevralgia.

Stimolante delle facoltà logiche, l’olio essenziale di eucalipto se inalato aiuta a recuperare concentrazione e freschezza nei momenti di disordine e di torpore. Sul piano psichico, infatti, l’eucalipto è una doccia fredda per chi cade facile preda dell’eccitazione. La sua energia dalla valenza molto intellettuale: favorisce, l’apprendimento e il desiderio di evolversi nelle persone pigre e svogliate; è di aiuto in caso d’inerzia, indolenza, difficoltà di concentrazione e mancanza di interesse nel lavoro intellettuale.
Purificante dell’aria, se diffuso negli ambienti, contrasta la propagazione di agenti biologici infettivi come i virus influenzali e parainfluenzali. Preserva la salute e favorisce la guarigione.
Decongestionante: sfiamma e calma l’irritazione delle mucose nasali, fluidifica il catarro su cui ha un’azione espettorante, cioè facilita l’espulsione del muco. In aromaterapia è utilizzato per le inalazioni, in caso di raffreddore, mal di testa causato da sinusite, rinite e tosse.
Antisettico: svolge anche un’efficace attività antibatterica molto indicata per le affezioni delle vie urogenitali in caso di cistite, leucorrea e candidosi, per le quali è consigliato anche per l’effetto deodorante.
Tonificante: in caso insufficienza circolatoria. Come tutti gli olii essenziali balsamici, in uso esterno, ha proprietà stimolanti sul sistema circolatorio. Diluito in olio di mandorle e massaggiato sugli arti inferiori, è un vero toccasana per piedi, caviglie e gambe stanche o gonfie: riattiva la circolazione e rinfresca, consigliato soprattutto durante la stagione estiva.

Non contiene: Solventi

SISTEMI I IMUNITETIT – O.E EUCALIPTO – Referenca NAOE21

Eukalipt globulus (i distiluar në një rrymë avulli uji)

error: Content is protected !!