Vaj krunde orizi – OLIO CRUSCA DI RISO

I ashtuquajtur “vaji i rinisë”, ai përmban gama-oryzanol, antioksidantë më të fortë se vitamines E. Shkëlqen dhe kompakton lëkurën, eliminon rrudhat.

 • SUPLEMENT I DIETES
 • 100% I PASTER
 • PA PËRDORIM TË TRETËSVE

250 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.550

Produkt i disponueshem

 • Përshkrimi dhe përdorimi
 • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

Vaj krunde orizi

 • SUPLEMENT I DIETES 
 • 100% I PASTER 
 • PA PËRDORIM TË TRETËSVE

Vaji i orizit është një produkt i jashtëzakonshëm sepse ka një përbërje të pazakontë.
Aftësia e tij për t’ju bërë më të rinj dhe më të bukur qëndron në gama-oryzanol.
Është një kombinim i acidit ferulik, fitosteroleve dhe substancave të tjera organike që janë të vlefshme për lëkurën.
Fitosterolet kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në ruajtjen e gjendjes së mirë të lëkurës, pasi kufizojnë degradimin e kolagjenit dhe elastinës, dy substancat përgjegjëse për rininë dhe qëndrueshmërinë e saj.
Acidi ferulik është një nga përbërësit më të fortë dhe më të njohur natyrorë kundër plakjes. Gjithashtu ka veti depigmentuese, që do të thotë se largon çngjyrosjen dhe hiperpigmentimin nga epiderma, ndriçon lëkurën dhe siguron një nivel të mjaftueshëm hidratimi.
Për më tepër, gama-oryzanol është një antioksidant më i fortë se vitamina E, e njohur zakonisht si “vitamina e rinisë”.
Nëse jeni duke kërkuar për koenzimën natyrale Q10 në kozmetikë, duhet të dini se mund të gjeni një përqendrim të lartë të saj në vajin e krundeve të orizit. Koenzima Q10 redukton linjat e imëta dhe vonon procesin e plakjes së lëkurës.Ndihmon në parandalimin e sulmeve në zemër.

-Vaji i krundeve të orizit në dietë për kolesterolin
Vështrimet shkencore tregojnë se vaji i krundeve të orizit dhe përbërësit e tij aktivë përmirësojnë kolesterolin dhe triglicerideminë duke i ulur ato, duke rritur përqindjen e kolesterolit HDL (kolesteroli i mirë). Një studim i kafshëve zbuloi se plotësimi i dietës me vitaminë E të fraksionuar të marrë nga vaji i krundeve të orizit rezultoi në një ulje prej 42% të kolesterolit total dhe një ulje prej 62% të LDL (kolesterolit të keq).

-Vaji i krundeve të orizit në dietë për menopauzë
Një studim në shkallë të vogël shqyrtoi efektet e y-oryzanol tek gratë pas menopauzës, i marrë si një suplement i koncentruar i pastruar për 4-6 javë. Rezultatet treguan lehtësim nga ndezjet e nxehta në 90% të rasteve.

Vaj krunde orizi dhe qëndrueshmëri antioksiduese
Përmbajtja e y-oryzanol në mostrat e ndryshme të vajit të krundeve të orizit të nënshtruar ngrohjes në një tigan, madje deri në 180 ° C për 8 orë, mbetet afërsisht e pandryshuar. Sidoqoftë, ka një rënie në përmbajtjen e y-oryzanolit duke përdorur ngrohjen me mikrovalë (në të njëjtat kushte – temperaturë dhe kohëzgjatje).

-Vaj i krundeve të orizit dhe përthithja e kalciumit
Disa substanca që përmbahen në krundet e orizit luajnë rolin e anti-ushqyesve. Në veçanti, acidi fitik dhe acidi oksalik lidhin mineralet, për shembull kalciumin, dhe për këtë arsye përfshihen në sintezën e fitateve dhe oksalateve të kalciumit që nuk mund të absorbohen nga mukoza e zorrëve. Megjithatë, acidet fitike dhe oksalike janë të tretshme në ujë, pra treten në ujë, dhe jo të tretshme në yndyrë. Kjo do të thotë që vaji i krundeve të orizit, i përbërë vetëm nga yndyrna, duhet të jetë plotësisht i lirë prej tyre. Për më tepër, edhe nëse ato ishin të pranishme, duke qenë termolabile, oksalatet dhe fitatet e vajit të krundeve të orizit për gatim shkatërrohen totalisht.

-Vaji i krundeve të orizit në dietë për rezistencën ndaj insulinës dhe diabetin e tipit 2
Një studim i kryer te minjtë arriti në përfundimin se marrja e y-oryzanol ka të ngjarë të jetë përgjegjëse për një reduktim të rezistencës ndaj insulinës.
Rezultate inkurajuese u morën edhe te njerëzit me diabet (tipi 2 mellitus), të cilët treguan një rënie të ndjeshme të sheqerit në gjak (-30%) pas marrjes së vajit të krundeve të orizit. Këto gjetje të fundit u raportuan në numrin e marsit 2002 të “Journal of Nutritional Biochemistry”.

-Vaji i krundeve të orizit në dietë për presionin e lartë të gjakut
Sipas dy studimeve, një përzierje e vajit të krundeve të orizit, susamit dhe jogurtit me pak yndyrë, e ngrënë rregullisht, mund të ndihmojë në parandalimin ose uljen e presionit të lartë të gjakut duke përmirësuar shëndetin e zemrës. Gjetjet u prezantuan në “American Heart Association” (AHA), takimi i hulumtimit të presionit të gjakut të vitit 2012.

PËRDORIMI I BRENDSHËM

Mënyra e përdorimit
Merrni 1 ose 2 lugë gjelle në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Vaj krunde orizi

.

.

 • INTEGRATORE ALIMENTARE
 • PURO AL 100%
 • SENZA USO DI SOLVENTI

Integratore alimentare a base di Olio di Crusca di Riso. Contiene naturalmente vitamina E, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Ricco di grassi insaturi e tocoferoli, ha importanti proprietà antiossidanti, contrasta la sintesi del colesterolo e aiuta a prevenire gli attacchi cardiaci.

Olio di crusca di riso nella dieta per il colesterolo

Approfondimenti scientifici mostrano che l’olio di crusca di riso e i suoi componenti attivi migliorano la colesterolemia e la trigliceridemia diminuendole, aumentando la percentuale di colesterolo HDL (colesterolo buono). Uno studio sugli animali ha osservato che, integrando la dieta con vitamina E frazionata ottenuta dall’olio di crusca di riso, si ottiene una riduzione del colesterolo totale pari al 42% ed un calo delle LDL (colesterolo cattivo) pari al 62%.

Olio di crusca di riso nella dieta per la menopausa

Uno studio su piccola scala ha esaminato gli effetti del y-orizanolo sulle donne in menopausa, assunto come integratore concentrato purificato per 4-6 settimane. I risultati hanno evidenziato un sollievo dalle vampate di calore nel 90% dei casi.

Olio di crusca di riso e stabilità antiossidante

Il contenuto di y-orizanolo in vari campioni di olio di crusca di riso sottoposti a riscaldamento in padella, anche fino a 180 ° C per 8 ore, rimane approssimativamente invariato. Si evince tuttavia una diminuzione del contenuto di y-orizanolo utilizzando il riscaldamento con microonde (alle stesse condizioni – temperatura e durata).

Olio di crusca di riso e assorbimento del calcio

Alcune sostanze contenute nella crusca di riso esercitano il ruolo di anti-nutrienti. In particolare, acido fitico e acido ossalico legano i minerali, ad esempio il calcio, e sono quindi implicati nella sintesi di fitati ed ossalati di calcio non assorbibili dalla mucosa dell’intestino. Tuttavia l’acido fitico ed ossalico sono idrosolubili, cioè si sciolgono in acqua, e non liposolubili. Questo vuol dire che l’olio di crusca di riso, costituito solo da grassi, dovrebbe esserne totalmente privo. Inoltre, anche se fossero presenti, essendo termolabili, ossalati e fitati dell’olio di crusca di riso per cucinare vengono totalmente distrutti.

Olio di crusca di riso nella dieta per l’insulinoresistenza e il diabete mellito tipo 2

Uno studio condotto sui ratti ha concluso che l’assunzione di y-orizanolo è probabilmente responsabile di una riduzione dell’insulino resistenza.

Risultati incoraggianti sono stanti ottenuti anche sulle persone diabetiche (mellito tipo 2), che hanno mostrato una diminuzione significativa della glicemia (-30%) in seguito all’assunzione di olio di crusca di riso. Questi ultimi risultati sono stati riportati nel numero di marzo 2002 del “Journal of Nutritional Biochemistry”.

Olio di crusca di riso nella dieta per l’ipertensione arteriosa

Secondo due studi, una miscela di olio di crusca di riso, di sesamo e di yogurt magro, mangiata regolarmente, può aiutare a prevenire o ridurre l’ipertensione arteriosa migliorando la salute del cuore. I risultati sono stati presentati al “American Heart Association” (AHA), l’incontro per la ricerca sulla pressione arteriosa del 2012 a Washington, DC.

USO INTERNO

Note:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Non contiene: Solventi

Referenca NAOL07

Vaj krunde orizi

Vaji i krundeve të orizit (Oryza sativa L. fruta) 100% i shtypur në të ftohtë.

error: Content is protected !!